"Laat dit unieke patrimonium niet verloren gaan!"

07 Februari 2021

Alain Debbaut stelt ook voor om een oproep te doen voor peters en meters voor deze unieke grafmonumenten bij scholen, bedrijven,...

Het 'Oud Kerkhof' van Lokeren telt heel wat grafmonumenten met een grote historische en/of kunsthistorische waarde.

Groen-raadslid Alain Debbaut weet waarover hij spreekt: in 2012 was hij voor de Annalen van de KOKW eindredacteur van het artikel 'De Stedelijke begraafplaats van Lokeren, een presentatie van een veelzijdig funerair onderzoek' van Anne-Mie Havermans.

Vandaag stelt Alain vast dat verscheidene van die waardevolle grafmonumenten in bijzonder slechte staat zijn. Bovendien staat bij meerdere historische graven de verwijdering aangekondigd (ook bij een aantal die nog in behoorlijke staat zijn). Nochtans liggen al jaren de inhoudelijke instrumenten op tafel om werk te maken van de bescherming van het waardevol funerair erfgoed op deze begraafplaats. In 2019 leidde overleg tussen schepen De Waele, het toenmalig diensthoofd burgerzaken, en de vorige stadsarchivaris tot een ontwerplijst van het te behouden funerair patrimonium. Een lijst waar vervolgens... niets mee gebeurde.

Alain: "Bij de bedreigde grafmonumenten hoort bijvoorbeeld dat van de vermoedelijk oudste Lokeraar op het stedelijk kerkhof, dat van oud-burgemeester en brouwer Petrus Blanckaert, eind 18e eeuw geboren. Of dat van priester-missionaris Johannes Volckeryck."

Alain bracht zijn bezorgdheden op de gemeenteraad. Niet alleen om de verwaarlozing en de dreigende 'opruiming' aan te klagen. Maar, zoals bij Groen Lokeren de gewoonte is, ook met concrete voorstellen. Zoals het tijdig afwerken van de (verruimde) patrimoniumlijst (in samenspraak met de juiste instanties/personen). Alain stelt ook voor om een oproep te doen voor peters en meters voor deze unieke grafmonumenten bij scholen, bedrijven,... Als historicus ziet Alain de boeiende verhalen achter elk van die grafmonumenten graag voor een ruim publiek 'tot leven komen'. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van QR-codes.

Ook de pers bracht inmiddels uitgebreid verslag uit over de strijd van Alain voor de 'zorg voor monumentenzorg', zoals blijkt uit artikels in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad