Actueel

Het memorandum van De Lijn, waarin het bedrijf haar vragen en voorstellen formuleert voor de volgende Vlaamse Regering, ging rond als een trein. Basismobiliteit voor iedereen, gratis vervoer, het bus- en tramaanbod in de stad versus het platteland, ... Heel wat heilige huisjes werden aangekaart. Met een zeer boeiend actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement tot gevolg. Bekijk hier de visie van...

De Standaard van 28 januari gelezen? Een kort artikel geeft een beeld van de integratiemonitor in de voornaamste steden. Door te surfen naar www.standaard.be/integratiemonitor kun je ook de cijfers van je eigen stad doornemen. De gedachten van onze beleidsvoerders indachtig (“ we moeten fier zijn als inwoner van onze stad”) worstelde ik me doorheen de statistieken.

11,4% van de...

Zondag 19 januari 2014 heeft Groen Lokeren haar traditionele nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het kasteel van het Verloren Bos. Deze mocht rekenen op een flinke belangstelling.

Tijdens een algemene ledenvergadering, voorafgaand aan de receptie, hebben de leden ook een nieuw bestuur en structuur goedgekeurd. Meer dan ooit tevoren zal dit bestuur...

Het mobiliteitsplan uit  2002 was goed en ambitieus. Helaas kende het niet de uitvoering die het verdiende. Thans werkt de stad Lokeren aan een noodzakelijke herziening. De uitdagingen zijn groot. Het inspraakmodel zou dit ook moeten zijn.

De voorbije jaren deden betonboeren en projectontwikkelaars gouden zaakjes in Lokeren: de N47 werd een winkelboulevard en vele verkavelingen...

Het mobiliteitsplan uit  2002 was goed en ambitieus. Helaas kende het niet de uitvoering die het verdiende. Thans werkt de stad Lokeren aan een noodzakelijke herziening. De uitdagingen zijn groot. Het inspraakmodel zou dit ook moeten zijn.

De voorbije jaren deden betonboeren en projectontwikkelaars gouden zaakjes in Lokeren: de N47 werd een winkelboulevard en vele...

In een onvoorstelbare rotvaart keurt het stadsbestuur van Lokeren deze zomer, in alle luwte, de aanvraag van Albert Heijn goed om een nieuwe winkel te openen langs de Zelebaan (N47). Tijdens de verkiezingscampagne klonk de terechte eis van de bewoners in de aanpalende straten nochtans luid en duidelijk: "Los de mobiliteitsproblemen op en langs de N47 op." En wat blijkt nu? OpenVld en...

Op zoek naar een voorbeeld van een stadsbestuur dat een kleine ondernemer definitief nekt? Zoek niet verder. De frituur op de Markt is een schoolvoorbeeld. Eerst laat je de uitbater weten dat hij na de werken mag terugkeren naar de Markt, vervolgens stel je hem zelf voor om te blijven staan in de Thuysbaertlaan om dan ten slotte – onder druk van één iemand – hem ook daar weg te jagen....

Als we het ACW Lokeren mogen geloven (en dat doen we graag), komt er een sociaal restaurant in Lokeren. De beweging slaagde erin om de oprichting van een sociaal restaurant te laten opnemen in het beleidsplan voor deze ambtsperiode. En dat is goed nieuws. Groen wil de vinger aan de pols houden in de voortgang en door dialoog en informatie mee bewaken dat een sociaal restaurant in Lokeren...

Het lijstje van verenigingen die ooit zijn ontstaan uit T-Klub is lang. Zeer lang. Zelfs de wieg van de Lokerse Feesten stond in T-Klub. Vorig jaar vierde de jeugdvereniging haar 50- jarig bestaan. Nauwelijks een jaar later wordt een groot deel van de werking bedreigd. Daar waar de Vlaamse regering vroeger het geld rechtstreeks aan T-Klub stortte, doet zedat vandaag aan het stadsbestuur. In...

Zowat 3 jaar geleden zoeken enkele buurtbewoners Björn Rzoska (gemeenteraadslid Groen) op om de overlast die het slachthuis veroorzaakt aan te klagen. Stank, lawaai en het voortdurend aan- en afrijden van vrachtwagens zetten de leefbaarheid van de omliggende wijk onder druk. Na 3 jaar van petities, (juridische) acties en de nodige persaandacht is er eindelijk een definitieve oplossing: in...

Pagina's