Alain Debbaut

Alain Debbaut

Alain Debbaut

Alain Debbaut is leraar Latijn, Grieks en esthetica in het Sint-Lodewijkscollege en wil graag zijn engagement van de voorbije jaren verderzetten. Alain is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie, poëzie en kunst. Fietst graag, maar ergert zich vaak aan kortzichtige automobilisten, slechte wegen of bedenkelijke fietsstroken. Hij heeft een groot hart voor mensen en bomen. “Sociale rechtvaardigheid en ecologisch besef zijn mijn grote drijfveren om aan politiek te doen. Lokeren heeft nood aan verandering van bestuur, met groene en duurzame klemtonen!

_______________

Gemeenteraadslid

Commissie Cultuur en Vrije Tijd (Gemeenteraad)

[email protected]

Alain Debbaut

Gemeenteraadslid

Alain Debbaut is leraar Latijn, Grieks en esthetica in het Sint-Lodewijkscollege en wil graag zijn engagement van de voorbije jaren verderzetten. Alain is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie, poëzie en kunst. Fietst graag, maar ergert zich vaak aan kortzichtige automobilisten, slechte wegen of bedenkelijke fietsstroken. Hij heeft een groot hart voor mensen en bomen. “Sociale rechtvaardigheid en ecologisch besef zijn mijn grote drijfveren om aan politiek te doen. Lokeren heeft nood aan verandering van bestuur, met groene en duurzame klemtonen!

_______________

Gemeenteraadslid

Commissie Cultuur en Vrije Tijd (Gemeenteraad)

[email protected]