Blunder Stationsplein kost Lokeraar meer dan 65.000€

20 December 2021

Blunder Stationsplein kost Lokeraar meer dan 65.000€

Wat iedereen al lang zag en wist: de draaicirkels zijn te klein. De meerkost van 65.043,55 euro zijn ten laste van de Lokerse belastingbetaler.

Groenfractielid Bruno Reniers maakt brandhout van de manier waarop het stadsbestuur de inrichtingswerken aan het Stationsplein heeft aangepakt. Kan een bus van De Lijn of een vrachtwagen de bocht nemen ter hoogte van het tramhuisje? Tijdens bewonersvergadering en gemeenteraad heeft het stadsbestuur bij herhaling bevestigd: "GEEN PROBLEEM!"

 

Wat iedereen al lang zag en wist: de draaicirkels zijn te klein. De meerkost van 65.043,55 euro zijn ten laste van de Lokerse belastingbetaler. Ook de bijhorende extra verkeershinder moeten we er noodgedwongen bijnemen. Reniers maakt in zijn tussenkomst duidelijk dat dit te vermijden was. “Het is een taakstelling van een opdrachtgevend bestuur om zich 100 % te vergewissen van de draaicirkels.” En er is meer dat kon vermeden worden. “Bij herhaling stellen we vast dat maatregelen betreffende een integraal toegankelijk openbaar domein vergeten worden. Dit valt te betreuren.”

 

Andermaal is de fietser vergeten in dit dossier. Andermaal greep het stadsbestuur niet de kans om een fietsvriendelijke omgeving te maken met een degelijke doortocht voor de fietssnelweg F4. Ook de materiaalkeuze van mozaïekkasseien, weinig comfortabel materiaal voor intensief verkeer, doet vragen rijzen.

 

Reniers besluit met de vraag: “Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om dit soort fouten in de toekomst te vermijden bij nieuwe wegenisdossiers? Want in plaats van stappen vooruit te zetten, gaan we erop achteruit.”