Burgemeester bevestigt: "Lokerse brandweer gebruikt(e) geen schuim met PFOS"

02 Juli 2021

Burgemeester bevestigt:

Aangezien de Durme rechtstreeks in contact staat met de Schelde en daar de waarden de pan uitswingen, laat het zich raden hoe het met het water en het visbestand in de Durme gesteld is.

Naar aanleiding van PFOS-verontreiniging, stelde ons gemeenteraadslid Marc Beuseling de vraag aan het stadsbestuur welke acties ze van plan is.

Voorlopig denkt het stadsbestuur niet aan onderzoeken noch aan metingen. Ze ziet dus geen reden om voorzorgsmaatregelen te nemen. “De brandweer heeft aangegeven bij oefeningen of bluswerken nooit schuim gebruikt te hebben waarin PFOS aanwezig was. Kinderen kunnen dus ongehinderd in de buurt van de brandweerwagen spelen!” zegt de burgemeester.

OVAM bezorgde de Stad een lijst van een honderdtal bedrijven die mogelijks nader moeten bekeken worden. De communicatie hieromtrent is onvoldoende helder om daar verdere acties aan te koppelen. Wordt dus vervolgd.

Zwemmen in de Durme en vissen wordt evenmin aan banden gelegd. “De waterloop bevat geen concentratie aan PFOS.” weet Anthuenis.

De Durme staat in rechtstreeks contact met de Schelde waar de PFOS-waarden de pan uitswingen...

Bemerking: volledigheidshalve dienen we dit als Groen Lokeren te nuanceren. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) doet sinds 2015 metingen in de oppervlaktewateren en kwam recentelijk tot de vaststelling dat van de 172 staalnames op 40 verschillende punten slechts 19 geen overschrijding van de waarde aan PFOS aangeven. In de Durme werden geen stalen genomen. Aangezien deze rechtstreeks in contact staat met de Schelde en daar de waarden de pan uitswingen, laat het zich raden hoe het met het water en het visbestand in de Durme gesteld is.