CD&V Lokeren voert oppositie tegen... zichzelf!

29 Januari 2021

CD&V Lokeren voert oppositie tegen... zichzelf!

Eerst de mobiliteit op orde en dan pas ontwikkelen. Het blijft een wijze les.

#geefboerenruimte. Met deze hashtag pakt de Boerenbond uit. Schepen van landbouw Nina Van der Sypt (CD&V) steunt publiek deze actie. Een bord in de tuin en mee op de foto. Logisch toch zou je denken? Eigenlijk niet. De verklaringen in de pers verbazen Groen Lokeren. Is CD&V Lokeren plots geen voorstander meer van E17/4? En wat is er aan de hand in de Moervaartvallei?

‘In het zuiden is er de industriële ontwikkeling langs de E17 en in het noorden dreigen beperkingen door de uitbreiding van de Moervaartvallei.’ Met die woorden vraagt CD&V Lokeren meer aandacht en ruimte voor de landbouwsector. Merkwaardig… immers, CD&V Lokeren zit zelf aan de knoppen in het stadsbestuur.

 

Moervaartvallei: iedereen wint, maar toch vooral de landbouw

Voor de Moervaartvallei fase 1 hebben Boerenbond, het Algemeen Boeren Syndicaat, Natuurpunt én VZW Durme samen een compromis gevonden. Een unieke samenwerking tussen landbouw en natuur in Vlaanderen. Een compromis waarbij landbouw kan rekenen op 123 ha extra (!) grond. Ook voor fase 2 wordt gewerkt aan een compromis in dialoog met alle partners. De Moervaartvallei is dan ook géén bedreiging voor landbouwers. Integendeel, het biedt rechtszekerheid aan iedereen, landbouw en natuur op kop. Groen Lokeren betreurt dat de dialoog over fase 2 door deze uitspraken wordt vergiftigd. We verwachten een actief engagement van het Lokers stadsbestuur in de Moervaartvallei.

E17/4: steeds meer weerstand, steeds meer spanning

De bewoners in Lokeren-Zuid hebben al lang terechte vragen over de leefbaarheid in bij het door het stadsbestuur georganiseerde mobiliteitsinfarct. De ondernemers stellen zich steeds meer vragen rond de bereikbaarheid van hun bedrijven. En nu zijn er ook zure oprispingen vanuit de landbouwsector, mee ondersteund door bestuurspartij CD&V Lokeren. Enerzijds actief mee landbouwgrond verkopen als industriegrond en anderzijds klagen dat er te weinig grond is voor landbouwers? Enige hypocrisie is CD&V Lokeren blijkbaar niet vreemd. Betekent dit dat ook Open VLD Lokeren het geweer van schouder verandert?

De Zelebaan (N47) is een shoppingboulevard met de ene oprit na de andere. Het leidt tot te veel verkeer en files, nog los van de negatieve economische gevolgen voor het stadscentrum. Daarnaast moet dezelfde N47 ook E17/1, 2, 3 én 4 ontsluiten, de E17 verbinden met de N70 en ook Lokeren als geheel ontsluiten. Dat is veel. Té veel. De huidige infrastructuur kan dit niet aan. Sluipverkeer door woonwijken kan niet. Een mogelijke achterdeur voor E17/4 vormt een bedreiging voor het Heiende en Beervelde. Ook dat is niet aanvaardbaar.

Groen Lokeren stelt vast dat de ‘gouden gronden E17/4’ meer en meer een vergiftigd geschenk beginnen te worden. Wat ben je met een onbereikbare stad en een onbereikbaar industrieterrein? De stadskas ontvangt miljoenen euro’s, maar om het zelf gecreëerde mobiliteitsprobleem op te lossen kijken Open VLD Lokeren en CD&V Lokeren naar Vlaanderen. Al te makkelijk.

Eerst mobiliteit plannen en dan ontwikkelen, dat is de juiste volgorde

De recente aankondiging van een haalbaarheidsstudie N47 tussen Dijkstraat en Heilig-Hartlaan toont het gebrek aan ambitie. De volledige Lokerse halve ring tussen Heirbrug en E17 moet onderzocht én dringend aangepakt worden. Het kruispunt N47 – E17/3-4 moet opnieuw onder handen gepakt worden. Het moet verbouwd worden tot een volwaardige verkeerswisselaar. We moeten onder andere af van het linksaf draaien om naar Gent te rijden. Ja, dat gaat geld kosten en ja, Lokeren mag hier een bijdrage in doen. Eerst de mobiliteit op orde en dan pas ontwikkelen. Het blijft een wijze les. Net zoals het consequent verdedigen van de eigen keuzes. Wat zal het nu zijn, CD&V Lokeren? Landbouw of industrie? En hoe zit het met Open VLD Lokeren?

Er is werk aan de winkel voor het stadsbestuur om dit brokkenparcours te lijmen.