Het werkjaar stevig ingezet op de Lokerse gemeenteraad

23 September 2022

Het werkjaar stevig ingezet op de Lokerse gemeenteraad

De Groenfractie liet zich niet onbetuigd op de voorbije gemeenteraad.    

Een hele groep Spoelebewoners kwamen met hun aanwezigheid kracht zetten achter hun bezwaren rond de Spoeleparkplannen. Heerlijk dat Spoelepark er komt, maar waarom wordt de voornaamste vraag van de buurtbewoners niet weerhouden: de verbinding van Spoelepark met de Congowegel? Zo zou een mooie en veilige wandel- en fietsverbinding ontstaan tussen Heiende en Spoele. 

We kijken uit naar de beloofde inventaris met herwaardering van trage wegen, waarin alsnog de Congowegel haar plaats verdient.

Maar helaas: samen met de buurtbewoners stelt Groen Lokeren vast dat dit landschapspark telkens weer voor misplaatste hilariteit bij het schepencollege zorgt. Een vanzelfsprekende vraag voor een verbinding met de Congowegel, ondersteund door de lokale burgers, wordt weggewuifd. En in één beweging worden de bewoners door schepen Liebaut geëtiketteerd als ‘negativisten’.

Bruno Reniers: “In beide toegangspoorten tot het Spoelepark primeert de aandacht voor de wagen. Waarom is er in de Marsstraat nood aan bijkomend parkeren? Daar is ondanks aandringen nog nooit een antwoord op gekomen.”

Groen onthield zich wat het bestek en de kostenraming betreft, maar stemde tegen omtrent de huidige plannen van aanleg van de wegenis. We kijken uit naar de beloofde inventaris met herwaardering van trage wegen, waarin alsnog de Congowegel haar plaats verdient.

De energiecrisis begint ondertussen bij heel wat Lokeraars zwaar door te wegen. Maar ook hier: de manier waarop de meerderheid in Lokeren omging met het lokale energievoorstel van Vooruit is potsierlijk te noemen. Ter plaatse werd er last minute geamendeerd, gecorrigeerd,… en verschoof de inhoud van de energiecrisis naar een rommelige procedure, waarmee de Lokeraar niet vooruit geraakt.

Behalve de ondersteuning van burgers wil Alain Debbaut van onze Lokerse Groenfractie ook aandacht voor de Lokerse ondernemers.

Het standpunt van Groen Lokeren is helder: in het licht van de nog in de pijplijn zittende maatregelen van Vlaanderen, België en Europa hebben we nu nog geen voorstel gedaan richting stad. Behalve de ondersteuning van burgers wil Alain Debbaut van onze Lokerse Groenfractie ook aandacht voor de Lokerse ondernemers. De stad dient dit energiethema met hen aan te kaarten. Meer dan ooit is er vandaag informatie en ondersteuning nodig voor burgers en ondernemers om wijs te geraken uit de veelheid van energiemaatregelen.

Alain Debbaut wijst nog op het feit dat in het klimaatactieplan van 2016 werd aangegeven dat er nog heel veel marge is in Lokeren om in te zetten op hernieuwbare energie (volgens dat plan was in 2016 amper 16% van het potentieel gerealiseerd).