Spoele - een fietszone vergt méér dan enkel een bordje

31 Mei 2023

Spoele - een fietszone vergt méér dan enkel een bordje

Marc Beuseling: "Het voorstel van het stadsbestuur voor de fietsstraat op Spoele moet en kán veiliger."

Als Groen-factie juichen we elk initiatief toe dat het STOP-principe in Lokeren en Moerbeke versterkt. Want met het STOP-principe voer je een slim mobiliteitsbeleid: prioriteit aan de Stappers (voetgangers), dan aan de Trappers (fietsers), vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagens. 

Even belangrijk is dat je dat STOP-principe verstandig aanpakt. De juiste maatregel op de juiste plaats.

Het stadsbestuur ontvouwde op de gemeenteraad haar plannen om een fietsstraat (of uitgebreider: een fietszone) te voorzien op Spoele. Groen-gemeenteraadslid Marc Beuseling bekeek de plannen en vraagt zich af of het voorliggende voorstel de dagelijkse verkeersveiligheid van de vele jonge voetgangers en fietsers garandeert. Een fietsstraat of fietszone vergt immers méér dan een aangepast verkeersbordje. Wie al 'ns door de Hovenierstraat, Luikstraat of Voermanstraat fietst, begrijpt perfect wat Marc bedoelt...

Fietsberaad Vlaanderen (het kenniscentrum voor fietsbeleid in Vlaanderen) stelde al dat fietsstraten en fietszones pas succesvol zijn, als ze fietsvriendelijk zijn en logisch liggen binnen het fietsnetwerk. Met een basisschool in de straat is die ligging alvast geen probleem. Maar wat fietsvriendelijkheid betreft, lijkt het voorstel dat het stadsbestuur voorlegt onvoldoende.

Marc Beuseling: "We houden ons hart vast voor wat dat op Spoele geeft, als de huidige plannen niet worden aangepast."

Wanneer we de plannen voor een fietszone vanaf Spoele tot de N47 aftoetsen aan het vademecum van minister Peeters en de evaluatienota van Fietsberaad, dan zien we verscheiden tekorten:

  1. De fietsstraat heeft pas kans op succes in een zone met beperkt gemotoriseerd verkeer. We weten uit eerdere tellingen dat Spoele heel wat verkeer te verwerken krijgt en niet kan omschreven worden als een zone met beperkt gemotoriseerd verkeer.
  2. Randvoorwaarden verhogen het welslagen van de fietsstraat. We blijven bij het navlooien van begeleidende maatregelen wat op onze honger zitten.
  3. Bij tweerichtingsverkeer wordt aangeraden om de twee rijbanen van elkaar te scheiden door middel van een overrijdbare middenstrook of middenstrookmarkering met een minimale breedte van 0,5m. Dit is hier niet voorzien. Waarom is dit zo belangrijk op Spoele? Zo'n middenstrook is nodig om de regels van de fietszone te laten respecteren (maximum 30km/u en verbod om fietsers in te halen). Nu is er een rijbaan van 4,5 breedte voorzien. De manier waarop de fietsstraat in de Luikstraat en de Voermanstraat werd uitgewerkt, leerde ons dat zelfs een smalle rijbaan een aantal automobilisten niet tegenhoudt om hallucinante risico's te nemen om toch maar de fietsers voorbij te rijden. We houden ons hart vast voor wat dat op Spoele geeft, als de huidige plannen niet worden aangepast.

Marc Beuseling ziet in de plannen ook nog een vreemde missing link in de plannen voor de vernieuwing van de Bokslaarstraat. Vanaf de Weilandstraat richting ingang Everslaarbos is geen voetpad voorzien. Hoezo, het stadsbestuur stelt het STOP-principe centraal? Begrijpen wie kan...