Groenfractie in de strijd tegen de Lokerse kinderarmoede

27 December 2021

Groenfractie in de strijd tegen de Lokerse kinderarmoede

Groen wil in Lokeren de handen uit de mouwen steken om het verhoogde armoederisico van Lokerse kinderen in te dijken. Het haalt inspiratie uit de legeboterhamdozen in diverse steden. Marc Beuseling, fractielid Groen, vraagt om hiervoor in de begroting 2022 een specifiek budget te voorzien.

Uit de cijfers blijkt dat 16,4% van de Lokeraars in armoede leeft of kampt met een verhoogd armoederisico. Groen wil een lans breken om in Lokeren preventief aan de slag te gaan. Marc Beuseling, fractielid Groen, haalt inspiratie uit de ‘lege boterhamdozen’ in diverse Vlaamse steden. Hij wil dergelijke actie opgenomen zien in het armoedebeleidsplan van de stad. “Van jongsafaan ingrijpen zal de kansarmoede indijken”, aldus Beuseling.

Een focus op twee domeinen is essentieel: onderwijs en gezondheid. Dagelijks voorzien in gezonde voeding op school voor behoeftige kinderen uit de basisschool. Werken aan de bewustwording van de noodzaak aan gezonde voeding voor kinderen. “Samenwerking opzetten met lokale producenten komt ook de lokale economie ten goede. Onze Groenfractie is bereid om daadwerkelijk dergelijk project mee vorm te geven, mits ook de stad zich financieel engageert”, besluit Beuseling.