Waarom Groen Lokeren niet instemt met de gemeenschapsdienst

03 April 2023

Waarom Groen Lokeren niet instemt met de gemeenschapsdienst

Een werkinschakeling vraagt voor deze kwetsbare groep een degelijke professionele begeleiding en investering om die stappen naar werk succesvol te maken.

Op de gemeenteraad van maart 2023  werd het voorstel aanvaard om de gemeenschapsdienst (een verplichte activering van langdurig werklozen en leefloners) in Lokeren operationeel te maken. Groen Lokeren, met woordvoerder Suleyman Harrouch, stemde tegen. En dat verdient wat uitleg.

GROEN Lokeren is voorstander van een activering op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en leefloners. Werken geeft immers niet enkel een zelf verdiend inkomen in plaats van een uitkering. Het geeft ook status en verruimt een sociaal netwerk. Het doet je ‘erbij horen’. Momenteel zijn er reeds diverse vormen van activering naar werk. Wijkwerken is zo een maatregel, waarbij een werkzoekende zich maximaal deeltijds kan inzetten binnen een school, een sociale vereniging,…. Het is een eerste opstap naar een arbeidshouding als troef naar echt werk. Daarnaast is er ook een tijdelijke tewerkstelling, de zogenaamde art.60-ers, tot maximum 24 maanden, waarbij de werkzoekende of leefloner zich volwaardig kan bewijzen. Wat de doorsnee-burger meestal niet weet is dat een leefloner voortdurend dient aan te geven dat hij/zij stappen zet om een plekje op die arbeidsmarkt te veroveren (solliciteren, taal- of technische opleiding volgen).

GROEN Lokeren vindt dat de oplossing niet dient gezocht in opnieuw een nieuwe maatregel, met opnieuw bijkomende opvolging en administratieve lasten voor het lokaal bestuur. Het schoentje wringt bij de erkende nood aan deskundige begeleiding en opvolging. Een werkinschakeling vraagt voor deze kwetsbare groep een degelijke professionele begeleiding en investering om die stappen naar werk succesvol te maken. Vandaag klagen sociaal medewerkers over de werkdruk. Het eerste werkluik dat daarbij inschiet zijn huisbezoeken en persoonlijke begeleiding en opvolging ter ondersteuning van de betrokken uitkeringsgerechtigde. Want laat dat helder zijn: ook Groen Lokeren wil iedereen aan het werk en werkkansen geven aan elkeen. De gemeenschapsdienst is echter een pover signaal !

 

Foto: (C) Hannelore Coen, Flickr.com