Groenfractie legt de vragen van Lokeraars voor op de gemeenteraad van 2/03

02 Maart 2020

Groenfractie legt de vragen van Lokeraars voor op de gemeenteraad van 2/03

De jeugdwerking van Sporting Lokeren, het aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs, de roltrappensoap in het station, een geboortebos, subsidies voor de renovatie van 'noodwoningen',... De fractie van Groen Lokeren zet in zich voor de meest uiteenlopende thema's.

De volgende vragen worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen van 2/03 door Groen-fractieleden

 

1. Jeugdwerking Sporting Lokeren

De Stad Lokeren heeft in het verleden geïnvesteerd in de jeugdwerking van Sporting Lokeren. Onder meer in de aanleg van kunstgrasvelden.

 • Is er al meer duidelijkheid op welke manier de Stad Lokeren kan bijdragen aan een verder voortbestaan van de jeugdwerking, onafhankelijk van een 1ste ploeg / profclub zodat de gemaakte investeringen verder duurzaam kunnen ingezet worden in het belang van de Lokerse jeugd?

 

2. Aanmeldingen voor het komende schooljaar in secundair onderwijs:

De toewijzing van een plaats op een Lokerse secundaire school voor het komende schooljaar zorgt voor het tweede jaar op rij voor ontgoocheling en frustratie. Meerdere ouder uit Eksaarde kreeg te horen dat zoon of dochter niet in Sint-Theresia terecht kan, terwijl leerlingen uit Lokeren centrum of van buitenaf er wel onderdak vinden. Dit schooljaar werd eenmalig mits uitbreiding van de capaciteit een antwoord geformuleerd op de terechte klacht. Voor het komende schooljaar blijkt dit niet aan de orde te zijn.

 • Welke conclusies werden aan de evaluatie van het aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs na het eerste jaar gekoppeld? Werd er overwogen om de afstand van het thuisadres tot de school als bijkomend criterium op te nemen?
 • Hoe moet het nu voor de kinderen en ouders die op basis van toeval en willekeur naast de boot vielen?
 • Behoort een verhoging van de capaciteit ook nu nog tot de mogelijkheid?
 • Komt er een terugkoppelmoment waarop betrokkenen enige motivering krijgen en hun ontgoocheling kwijt kunnen?

 

3. Toegankelijkheid perrons station Lokeren: de roltrappenhistorie

In antwoord op een klachtenbrief van een Lokeraar aangaande het niet functioneren van de roltrappen antwoordt de NMBS via Ombudsrail dat de roltrappen in Lokeren op dit moment afgekeurd zijn. Alle roltrappen in dit station zullen door nieuwe vervangen worden in het kader van het nieuw raamcontract 2020-2027. Alternatieven voor deze roltrappen zouden volgens de NMBS op dit moment niet beschikbaar zijn in het station van Lokeren.”

 • Heeft het stadsbestuur weet van deze situatie? Wat werd er in dit verband reeds ondernomen om de NMBS tot meer en afdoende acties aan te zetten?
 • Welke oplossing zien jullie op korte termijn mogelijk en welke rol wil de Stad hierin spelen?

 

4. Boompje op zetten voor stads-, speel- of geboortebos

Vlaams minister voor leefmilieu, mevr. Demir kondigde onlangs nieuwe projectsubsidies aan, €3,3 miljoen, voor bebossingsprojecten. Het betreft de aankoop van gronden, min. 0,5 ha.waarop een stads-, speel- of geboortebos kan gerealiseerd dat meteen bijdrage levert aan gestelde Europese natuursdoelen, in dat verband zorgt de EU voor cofinanciering. De basissubsidie kan 50, 80 tot 90% omvatten afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat wordt ingediend.

 • Heeft onze stad in dit kader in het verleden al een project ingediend ( de mogelijkheid bestaat al sinds 2015)?
 • Overweegt u om dit jaar mee te dingen naar deze projectsubsidies? Wat is uw motivering hierbij?

Onze fractie ziet hier mogelijkheden in het kader van de toezegging rond een geboortebos, een mogelijke ruimere invulling voor Spoele- en Heirbrugpark of de realisatie of uitbreiding van een groene buffer bij E17/4.

 

5. Noodkoopfonds

Op 17 februari lanceerde Vlaams minister voor Energiebeleid, Zuhal Demir de allereerste oproep voor subsidieaanvragen uit het rollend fonds voor de renovatie van noodkoopwoningen. OCMW’s kunnen aankloppen bij het fonds en zo mensen met een laag inkomen helpen om hun woning veilig en energiezuinig te maken.

 • Heeft u enig zicht op hoeveel zogenaamde ‘noodkopers’ er in Lokeren zijn?
 • Is men in Lokeren van plan om in te tekenen op de projectoproep?