Herinrichting Stationsplein: Kostprijs, 1 miljoen euro. Garantie op een verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers? Geen enkele!

08 April 2020

Herinrichting Stationsplein: Kostprijs, 1 miljoen euro. Garantie op een verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers? Geen enkele!

Op geen enkele manier wordt de stationsomgeving op maat van fietsers en voetgangers hertekend, wel integendeel.

1. Veilige herinrichting is dringend nodig!

Afgelopen gemeenteraad zette het stadsbestuur het licht op groen om het Stationsplein aan te pakken. Dringend nodig, vinden we ook bij Groen Lokeren. Het is er tijdens de spits ’s morgens en ’s avonds zeer druk en absoluut niet veilig voor fietsers en voetgangers. Dat kan je gewoon met eigen ogen zien: fietsers die geen plaats hebben en op het voetpad rijden langs de fietsenstalling richting de Stationstraat. Het kruispunt achterkant station-Groendreef, waar het onveilig oversteken is voor de vele schoolgaande jeugd en waar fietsers die fietsen op de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen op een wel zeer onleesbaar kruispunt terecht komen. Een herinrichting is dringend nodig, maar… de plannen van het stadsbestuur zijn ontgoochelend. Op geen enkele manier wordt de hele zone op maat van fietsers en voetgangers hertekend, wel integendeel. Dit stadsbestuur blijft de weg vrijmaken voor auto’s, zelfs in het centrum en zelfs in een zone 30 waar voetgangers en fietsers de maat zijn.

2. Vanuit de Groendreef komt de fietser van een vrijliggend fietspad op een fietssuggestiestrook en dan gewoon op de rotonde terecht… op enkele tientallen meters!

Je zou er toch mogen vanuit gaan dat er een pak verbeteringen in een herinrichting zitten… In dit geval niet. Stel je voor: je fietst vanuit de Groendreef naar de Stationstraat. Wel, op een paar meter verhuis je van een vrijliggend fietspad naar een fietssuggestiestrook en dan kom je – net zoals vandaag – tussen de auto’s terecht op de rotonde. Er zijn nochtans andere opties om fietsers conflictvrij tot aan de Stationstraat te laten fietsen. Maar goed, dan moet je willen samenwerken met Infrabel/NMBS en daar heeft dit stadsbestuur een broertje dood aan. Ze doen het liever op zichzelf, met alle gevolgen van dien. Nog een voorbeeld? In de toekomst gaan voetgangers niet langer in één keer de Groendreef oversteken, maar in twee keer. Volgens het stadsbestuur veel veiliger. Nochtans liggen alle scholen aan één kant en is het gewoon beter om de Groendreef meteen langs de juiste kant over te steken. En voetgangers niet eerst onder de brug te laten oversteken en dan nog eens de Uebergdreef te laten oversteken. De ontwerper van zo’n plan kent de situatie ter plekke niet en houdt géén rekening met de manier waarop voetgangers en fietsers zich vandaag rond het station bewegen. Waarom wordt de rijweg op het Stationsplein niet geasfalteerd? Net zoals de Koophandelstraat (net achter de hoek!?) en de Durmelaan? Er wordt door ontwerpers vooral ‘geknipt & geplakt’, een duidelijke lijn is er al jaren niet.

De beide kruispunten die worden aangepakt liggen in een zone 30 en zouden dus moeten worden ingericht zodanig dat automobilisten vanzelf beseffen dat zij ‘te gast’ zijn. Dit stadsbestuur heeft voor de verkiezingen nog snel-snel wat fietsstraten ingevoerd om alvast de schijn te wekken dat ze wel degelijk bezig zijn met een mobiliteitsbeleid dat aandacht heeft voor fietsers. Met dit plan vallen Open Vld en CD&V (Koning Fiets?!) pijnlijk door de mand.

3. Participatie? Enkel voor de galerij. Experten bevragen? Niet nodig, we weten het zelf beter!

Waarom werden bewoners en gebruikers van het Stationsplein niet beter betrokken? Een afgewerkt plan presenteren op een bewonersvergadering is een mededeling, geen participatie. Waarom fietsers en voetgangers zelf niet bevragen over de door hun ervaren moeilijkheden? Waarom geen expertise inroepen? Fietsberaad Vlaanderen staat steden en gemeenten bij om plekken waar fietsers intensief gebruik van maken veiliger te maken. Maar in Lokeren vindt het stadsbestuur dat niet nodig. We weten het zelf beter! Het resultaat: het zal er allemaal wat beter uitzien, maar de knelpunten inzake verkeersveiligheid zullen niet opgelost zijn. Dit is een plan van gemiste kansen. Dat de Lokeraars dan nog eens 1 miljoen euro kost. Het kan echt anders. En stukken beter.