We nemen het Lokerse beleidsplan 2019-2025 onder de loep

25 Maart 2019

We nemen het Lokerse beleidsplan 2019-2025 onder de loep

Björn Rzoska: "Lokeren als smartcity, zeggen ze. Dat wil ik uitgelegd zien. Dat doe je niet zo maar met wat mooie woorden. Dat wordt hard werken. Dat wordt 'lokeren', zoals wij zeggen. Een werkwoord."

'I want you to panic', Greta Thunberg

 

Het is straf hoe jongeren vandaag de beheerders van onze maatschappelijke systemen doen panikeren. Nochtans kan de taal die ze spreken, niet helderder zijn. Meer en meer zijn de protesten anti-systeemstemmen. Panikeren hoeft echter niet, wel moeten we krachtige antwoorden geven. Bijdragen tot oplossingen die verduidelijken dat hun stem is gehoord en dat ermee  rekening wordt gehouden. Met ambities en te verwachten resultaten.

Marc Beuseling over het Lokerse ‘beleidsplan’ 2019-2025: " klimaatneutraliteit ambiëren staat niet eens benoemd als doelstelling. Nochtans wordt dat de politieke ambitie in Vlaanderen"

 

Het Lokers stadsbestuur heeft dit dus nog niet geleerd. Of toch. In wat zij een beleidsplan 2019-2025 noemen, verzamelen ze alle begrippen die vandaag in de mode zijn: duurzaam, klimaatstad, burgerparticipatie, activering,....Voor elk wat wils, zou je denken. Maar tegelijk verdrink je in de algemeenheden en voel je dat het document een samenraapsel is van goed klinkende woorden. Woorden zonder inhoud worden evenwel snel ontmaskerd.

Bruno Reniers: "waarom spreken van 'geen anti autobeleid'? Voor ons gaat het om het juiste vervoer op de juiste plek."

 

Het plan van het Lokers stadsbestuur heeft het constant over 'willen, proberen, trachten,  onderzoeken,....'. Geen woord  qua timing. Geen woord over de financiële middelen die iets zouden kunnen zeggen over de ernst waarmee men ergens in investeert. Geen daadkracht of actieplanning. Een coherente achterliggende visie ontbreekt en dan is dergelijk plan geen beleidsplan meer te noemen.

Alain Debbaut: "ik mis een visie in dit plan, met concrete werven en een actieplan. Waar zitten de duurzaamheidsdoelen?"

 

Natuurlijk zou Groen Lokeren blij moeten zijn, wanneer er sprake is van wijkbudgetten, een geboortebos, een lokaal dienstencentrum, veilige fietspaden,...., het zijn thema's uit het programma van Groen-Sp.a, waarmee Groen constructief aan de slag wil gaan. Maar de vaagheid waarmee de woorden zijn neergepoot, doen vandaag geen victorie kraaien. Er zal alertheid nodig zijn, voortdurend aanjagen om eventuele ambities niet te laten verworden tot zoethoudertjes.

Suleyman Harrouch: "Ondanks mooie woorden gaat het gewoon verder: blauw op straat. Camera's. Geen woord over diversiteit."

 

Onze groene mandatarissen hebben hun analyses al gemaakt. Hun weerwerk ligt klaar. Per actie. Met een visie voor onze fantastische stad Lokeren, met een toekomst. Want daarvoor doen we het: menselijker, eerlijker, gezonder.

Björn Rzoska: " 'Lokeren als smartcity', zeggen ze. Dat wil ik uitgelegd zien. Dat doe je niet zo maar met wat mooie woorden. Dat wordt hard werken. Dat wordt 'lokeren', zoals wij zeggen. Een werkwoord."