Het merkwaardige verhaal van het oude postgebouw

12 Februari 2020

Het merkwaardige verhaal van het oude postgebouw

Groen ziet wat graag een glazen huis, waar communicatie met de burger vooraan staat. Dus graag ook als richtijn naar de kandidaat-ontwerpers.

De stad Lokeren was in 2017 niet geïnteresseerd in het postgebouw. Er was geen besef dat het oude postgebouw als één van de bakens op de Markt diende verworven te worden door de stad. In 2019 werd het alsnog overgekocht met een stevige meerwaarde in de portefeuille van de initiële koper. Jammer voor de belastingbetaler. Want  plots was er nood aan bijkomende ruimte voor stedelijke diensten en werd het verwerven van het oude postgebouw een prioriteit. De invulling van het gebouw blijft -bij gebrek aan visie- veel giswerk voor de ontwerper. Het lijkt knip- en plakwerk, verschuiven van diensten om invulling te kunnen geven aan het oude postgebouw, zonder duidelijk voorafgaandelijke visie. De burgemeester spreekt dit tegen. Maar het is niet aan de ontwerpers om vrije invulling te geven.

 

Dus moet het bestek verder aangescherpt worden. Watertoeristisch Lokeren met haar jachthaven? Patrimoniumdossiers? Inpandig degelijke fietsenstallingen voor de stadsmedewerkers? Een mini-depot voor evenementenmateriaal? Een mogelijkheid om de gemeenteraadszittingen live te streamen? Groen ziet wat graag een glazen huis, waar communicatie met de burger vooraan staat. Dus graag ook als richtijn naar de kandidaat-ontwerpers.

 

Bruno Reniers, vanuit de Groen-fractie