Hoe corona-armoede tackelen?

17 Augustus 2020

Hoe corona-armoede tackelen?

Bert Boone: "Detecteer bij aanvang van het schooljaar de kwetsbare gezinnen op alle Lokerse basisscholen, zodat de bestaande steunmogelijkheden ten volle worden gebruikt"

De corona-crisis raakt eenieder in onze Lokerse samenleving. Dat is overduidelijk. Maar degenen die het al moeilijk hadden, krijgen meteen de zwaarste klappen te verwerken. Met de mogelijke steunmaatregelen rond voedselhulp en armoedebestrijding kan het Lokerse stadsbestuur haar ongelijkwaardig optreden rond de corona-kadocheques (1000€) en de voedselbons (20 €) voor leefloongerechtigden herstellen.

Met medewerking van de stedelijke welzijns- en ouderenraad als adviesorganen kunnen zinvolle maatregelen op punt gezet die er echt toe doen.

De coronacrisis laat aanvoelen dat  de economische gevolgen nog in opmars zijn. In juli 2019 waren er in Lokeren 192 leefloontrekkers. Een jaar later tellen we er reeds 217. Een voorlopige stijging met 13%. Het aantal daklozen is de laatste 9 maanden gestegen van 12 naar 23, een stijging van 91%. (= monitoring van het Sociaal Huis Lokeren).

Het aantal kansarmen in het basisonderwijs (kenmerken via de zogenaamde onderwijs kansarmoede indicator) scoort beduidend hoger in Lokeren, vergeleken met de provinciale en Vlaamse cijfers. (uit Gemeentefoto Lokeren 2020, van de Provincie Oost-Vlaanderen:).

Als het Lokers stadsbestuur deze welzijnsproblematiek nu ernstig wil nemen, dan verdient dit nu alle aandacht! De Groenfractie geeft enkele suggesties mee. Bert Boone, voorzitter van Groen en Groen-vertegenwoordiger in het Bijzonder Comite voor Sociale Dienstverlening, zet enkele op een rij.

  1. Informatie op maat (jongeren, ouderen, anderstaligen,…) én contactlegging met de betrokkenen is nu van bijzonder belang. De betrokkenen dienen weet te hebben van de matregelen en de steunmogelijkheden, zodat ze die begrijpen, respecteren en benutten. Creëer daarom aanspreekpunten om de digitale kloof en de taalbarrière te overbruggen.
  2. Schort minimaal voor zes maanden de terugbetaling van terugvorderbare steun op voor kwetsbare mensen die zich nog eens geconfronteerd zagen met een verlaagd inkomen.
  3. Detecteer bij aanvang van schooljaar ’20 –’21 kwetsbare gezinnen op alle Lokerse basisscholen, zodat de bestaande steunmogelijkheden ten volle worden gebruikt (voor o.m. betaling van schoolonkosten).
  4. Versoepel tijdelijk de voorwaarden voor de huurpremie (voorzien bij langdurige wachtlijst voor sociale huisvesting).
  5. Maak voedselbons voor warme meeneemmaaltijden voor kwetsbare gezinnen, afhaalbaar bij Lokerse sociale initiatieven die hieraan willen meewerken.

Groen is benieuwd naar een uitgewerkt plan dat gedragen wordt en past in een duurzaam welzijnsbeleid dat armoede daadwerkelijk tackelt.