Gemeenteraad keurt nieuw huishoudelijk reglement goed. Groen Lokeren onthoudt zich constructief

27 Januari 2019

Gemeenteraad keurt nieuw huishoudelijk reglement goed. Groen Lokeren onthoudt zich constructief

De nieuw geïnstalleerde gemeenteraad werkt aan een nieuw huishoudelijk reglement. Dat wordt opgesteld in samenspraak met alle fractieleiders, ook die van de oppositie. Nieuw is alvast de oprichting van gemeenteraadscommissies als omgeving, infrastructuur e.d. Het stadsbestuur wil allerhande burgerverenigingen en actiecomités de kans geven om daar gehoord te worden. De zittingen van die commissies zijn voor iedereen toegankelijk. Groen is dit voorstel genegen, maar het mag wel niet de bedoeling zijn om die mondige burgers de kans te ontnemen om hun eisen ook in de gemeenteraadszitting zelf kenbaar te maken. In afwachting van verder overleg over dit punt onthield de Groenfractie zich bij de goedkeuring van het huishoudelijk reglement.