Inclusieve inrichting van openbare domein als permanent aandachtspunt

06 Juli 2021

Inclusieve inrichting van openbare domein als permanent aandachtspunt

Bij de ontwerpfase van nieuwe speel- en ontmoetingsplaatsen in Lokeren is er telkens onvoldoende aandacht besteed aan de noden qua inclusiviteit voor kinderen met een beperking.

De Stad Lokeren is de laatste jaren enkele mooie speel- en ontmoetingsplaatsen rijker. Zo is er naast de aanleg van het Hoedhaarpark en het Raemdonckpark, de heraanleg van het  bospark en laatst de aanleg van het familiepark aan de Heirbrugmolen. Met de nog in ontwerp zijnde inrichting van het Heirbrug- en het Spoelepark,  de herinrichting van de Nachtegaalsite en het stationsplein van Eksaarde krijgt onze stad een zeer gezinsvriendelijk karakter.

Bij de ontwerpfase van deze ontmoetingsplaatsen is er telkens onvoldoende aandacht besteed aan de noden qua inclusiviteit voor kinderen met een beperking.

Kinderen willen van nature altijd en overal spelen. Dat geldt net zo goed voor kinderen met een beperking. We kunnen er algemeen van uitgaan dat er in elke Lokerse wijk 2 tot 3 kinderen wonen die baat hebben bij een aangepaste speeltuin . De tijd dat we kinderen met een handicap wegstopten in internaten is gelukkig voorbij.

Suleyman Harrouch: “Ik heb het al meerdere keren aangebracht op diverse niveaus: het wel of niet hebben van een beperking mag geen reden zijn om niet mee te doen in de samenleving. Het is aan het beleid om dat mogelijk te maken!”

Niettegenstaande dat het toegankelijk maken van het openbaar domein al jaren reglementair wordt opgelegd, houdt men er bij de inrichting van speel- en ontmoetingsplaatsen geen of weinig rekening mee.

Nochtans is het perfect mogelijk om met kleine ingrepen ontmoetings- en speelterreinen al een stuk inclusiever maken. Zo kan je bvb in het Domein Puyenbroeck te Wachtebeke, het Domein Brielmeersen te Deinze en de gemeente Schoten een inclusieve speeltuin vinden.

Kinderen spelen het liefst in hun eigen buurt. Daarom moeten we er dus toe komen dat alle speel- en ontmoetingsplaatsen inclusief zijn. In Nederland staat men hierin al veel verder. Daar sloten de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het SamenSpeelAkkoord af waarin ze zich engageren om een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken te realiseren.

Enkele maanden geleden kwam Brugge in het nieuws omdat ze rolstoelvriendelijke picknicktafels  hadden geïnstalleerd. Trots was ik op onze stad om te kunnen zeggen dat Lokeren hier reeds op had ingezet.

Picknicktafels

Enkele maanden geleden kwam Brugge in het nieuws omdat ze rolstoelvriendelijke picknicktafels  hadden geïnstalleerd. Trots was ik op onze stad om te kunnen zeggen dat Lokeren hier reeds op had ingezet bij de herinrichting van de picknickzone op de markt en de herinrichting van het Bospark.

Suleyman Harrouch: "Het is wel jammer dat men dit bij de herinrichting van het Raemdonckpark uit het oog verloren is. Graag wil ik toch op het belang wijzen om de lijn door te trekken en elk nieuw of vernieuwingsproject af te toetsen aan de regels van integrale toegankelijkheid. Onze stad heeft nu een akkoord met Inter Vlaanderen. Maak er gebruik van zou ik zeggen."