Lokeren fietsstad: we zijn halfweg

14 Oktober 2019

Lokeren fietsstad: we zijn halfweg

Bruno Reniers: "Doorgaand autoverkeer heeft niets te zoeken in een smalle centrumstraat. Dit ontwerp is dan ook een gemiste kans”

Groen Lokeren stelt met applaus vast dat de binnenstad Lokeren een fietsstratenplan realiseert. Iets wat Groen prominent in haar verkiezingsprogramma van oktober ’18 had geponeerd. Dat dit onder deze druk ook zichtbaar wordt is super. De binnenstad tot 30km zone omvormen kunnen we als Groen toejuichen. We hebben altijd al vooropgesteld dat de mobiliteit in het centrum en de deelgemeenten geschoeid dient te zijn op het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Privéwagens).

Marc Beuseling slaat de nagel op de kop. “Als je een dergelijke ingreep voorziet, hoor je de burger wel mee te nemen in het verhaal. Communicatie is hierbij cruciaal. Dit missen we tot vandaag in Lokeren. Dit bestuur houdt te weinig voeling met de dorpsstraat. Bovendien zit het gewrongen met een dilemma. In de beleidsnota aangeven geen antiautobeleid te willen voeren en anderzijds de mobiliteit binnen de stad veiliger en duurzamer maken, dat rijmt niet. Een duidelijke stellingname dringt zich op en vraagt om een gedegen visie op de mobiliteit van morgen. We kijken uit naar het handhavingsbeleid dat zal gevoerd worden. Want één zaak is zeker, alleen met het hangen van een bordje ‘control cruiser’ zal het niet lukken!"

Gemeenteraadslid Bruno Reniers (Groen) wilde graag nog verder gaan, zegt hij in Het Nieuwsblad: “Ook na de heraanleg zal de Brugstraat voor velen een invalsweg blijven naar het centrum. Dit kan vermeden worden door het auto's te laten terugdraaien in de Zelestraat. De bewoners van de Brugstraat, Zand, Luikstraat en Voermanstraat zouden maar wat blij zijn met meer verkeersleefbaarheid. Doorgaand autoverkeer heeft niets te zoeken in een smalle centrumstraat. Dit ontwerp is dan ook een gemiste kans”, aldus Reniers, die wel blij is dat er een fietsstraat komt.

 

In ieder geval: we zijn op weg. Hopelijk vindt het stadsbestuur met de nieuwe korpschef een tweede adem om de opvolging van de fietsstraten te verbeteren naar een volwaardig fietsstratenplan. Want dit wordt voor eenieder aanpassen. Zowel fietsers als autobestuurders hebben elkaar te respecteren. Fietsstraten zijn hierbij een goeie oefening.