Lokeren treedt (eindelijk) opnieuw toe tot het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD)

28 Augustus 2019

Lokeren treedt (eindelijk) opnieuw toe tot het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD)

Dit kan het begin worden van een mooi verhaal, als het bestuur, landbouwers en natuur- en erfgoedverenigingen de kansen die dit RLSD biedt, willen aangrijpen om samen in Lokeren landschap, natuur en erfgoed te versterken.

Lokeren maakte in 2007 deel uit van de steden en gemeenten die zich inschreven in het nieuw opgerichte RLSD, om er twee jaar later opnieuw uit te stappen. Herhaaldelijk aandringen vanuit vooral de Lokerse natuurverenigingen om opnieuw toe te treden mocht lange tijd niet baten.

 

De Groenfractie in de gemeenteraad kaartte bij monde van Alain Debbaut het dossier opnieuw aan in de gemeenteraad van november 2017, met verwijzing naar de vele voordelen die de toetreding biedt, zoals ondersteuning bij het openleggen van poelen en verlande grachten, het in kaart brengen van trage wegen, het beheer van landschappelijk erfgoed, natuurrecreatie en -educatie. Toenmalig schepen voor milieu Nina Van der Sypt maakte een opening en gaf te verstaan gaf dat het schepencollege een toetreding in overweging wou nemen, maar niet vóór de verkiezingen van oktober 2018.

 

Sindsdien bleef het windstil. In de beleidsnota 2019-2025 was wel de zin te lezen: “We onderzoeken om toe te treden tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme teneinde in te kunnen stappen in bovengemeentelijke initiatieven.” Een concreet tijdspad werd hiervoor niet gegeven en daarom herhaalde Alain Debbaut in de gemeenteraad van juni van dit jaar zijn vraag van 2017. Hierop bevestigde schepen Liebaut dat de toetreding zou geagendeerd worden in september. Op maandag 2 september is het dan zover. Het officiële moment van aansluiting is voorzien in februari 2020.

 

Eindelijk. Dit kan het begin worden van een mooi verhaal, als het bestuur, landbouwers en natuur- en erfgoedverenigingen de kansen die dit RLSD biedt, willen aangrijpen om samen in Lokeren landschap, natuur en erfgoed te versterken. Voor meer info over het RLSD, zie www.rlsd.be.