De Lokery, een zegen of een last?

23 December 2021

De Lokery, een zegen of een last?

Alain Debbaut: "Een fietstunnel onder de Oude Bruglaan zorgt ervoor dat  fietsers van en naar het centrum deze drukke invalsweg niet meer moeten dwarsen. Da's trouwens ook goed nieuws voor de automobilisten: het zou de doorstroming van het verkeer flink ten goede komen."

 

Elke Lokeraar weet nog van het bestaan van het Lokers slachthuis aan de Oude Bruglaan. Op die plek komt een nieuw woonproject. In een eerste fase worden 106 wooneenheden in 4 nieuwbouwvolumes gebouwd. De wegenis van dit project lag voor op de gemeenteraad van 20 december 2021.

 

De verkeersontsluiting van deze site en de verzadiging van de Oude Bruglaan roept bij velen vragen op. Niet in het minst over de gevolgen voor de kruispunten met de Bleekmeersstraat enerzijds en met de Martelarenlaan anderzijds. Groen-fractielid Alain Debbaut vroeg om aan die mobiliteitsuitdaging extra aandacht te besteden. Bij de toekomstige heraanleg van de Oude Bruglaan moet men absoluut rekening houden met de slechte voetgangers- en fietsvoorzieningen: het gaat immers om een heel smal gedeelte van een erg drukke weg. Alain is ook bezorgd over de gevolgen van het voorziene werfverkeer op de veiligheid van zwakke weggebruikers langs de Oude Bruglaan. Daarom is toezicht op de noodzakelijke omleiding van het werfverkeer richting N70 beslist noodzakelijk.

 

Alain Debbaut is wél tevreden met de dubbele fietsaansluiting van de site op de Durmedijk. Vandaar moet het mogelijk zijn om veilig naar het centrum en terug te fietsen en te stappen. Hij suggereerde op de gemeenteraad wel om op termijn te denken aan een fietsveilige tunneldoorsteek van het Durmepad onder de Oude Bruglaan. Hij vroeg ook om een extra fietsstalling beneden aan de dijk te voorzien. Het perfecte startpunt voor een wandeling rond het Molsbroek.

 

Onze redactie vroeg aan Alain hoe hij die fietstunnel precies ziet: "Een fietstunnel onder de Oude Bruglaan zorgt ervoor dat  fietsers van en naar het centrum deze drukke invalsweg niet meer moeten dwarsen. Da's trouwens ook goed nieuws voor de automobilisten: het zou de doorstroming van het verkeer flink ten goede komen. Wie vanuit het centrum richting Oude Bruglaan wil, kan dan het gevaarlijkste stuk van de Oude Bruglaan vermijden door de fietstunnel te nemen en daarna over de Lokery te fietsen. Alleen voor wie vanuit het Molsbroek afslaat richting Brugstraat moet een bijkomende oplossing voorzien worden."

 

Hieronder de plek waar Groen-raadslid Alain Debbaut in de toekomst een fietsveilige tunneldoorsteek van het Durmepad voorstelt.