Nieuws E17/4

28 Mei 2019

Nieuws E17/4

Een regionaal bedrijventerrein ontsluit je via gewestwegen en snelwegen, niet via woonstraten, ook niet gedeeltelijk.

Voor de zoveelste keer deze legislatuur was het een woelige gemeenteraad

Voor de zoveelste keer deze legislatuur was het een woelige gemeenteraad. Schepen Van Rysselberghe: “De enige ontsluiting van E17/4 voor gemotoriseerd verkeer zal verlopen via een tunnel onder de brug van de Nieuwe Straat waar ze aansluit op industrieterrein E17/3. ... Er is sowieso geen rechtstreekse aansluiting van de Nieuwe Straat op de industriezones zoals in pamfletten van het buurtcomité te lezen staat." Tunnel, twee keer linksaf en je staat via Mosten in de Nieuwe Straat om vervolgens de woonwijken en schoolomgeving te verzieken.

Een regionaal bedrijventerrein ontsluit je via gewestwegen en snelwegen, niet via woonstraten, ook niet gedeeltelijk. N47 en E17 vormen het bestaansrecht van de bedrijventerreinen. Al andere motiveringen druisen in tegen elk gemeentelijk, provinciaal en Vlaams beleid en houden zelfs een bouwmisdrijf in stand. De verbinding Spieveldstraat - Nieuwe Straat is niet vergund.

Buurtcomité Leefbaar Everslaar heeft overschot van gelijk. Straf dat mensen op die manier hun zaak en het algemeen belang moeten verdedigen. Straf dat schepen Van Rysselberghe blijft vasthouden aan de stelling dat E17-4 niet ontsluit richting de Nieuwe Straat.

Participatie en mobiliteitsbeleid in Lokeren? Er is nog een lange weg af te leggen. Na tussenkomst door Marc Beuseling keurde Groen Lokeren de plannen dan ook niet goed.

https://www.hln.be/…/actiecomite-leefbaar-everslaar-zet-g…/…