Achter cijfers zit er een Lokers verhaal dat we beter zouden moeten kennen

De Standaard van 28 januari gelezen? Een kort artikel geeft een beeld van de integratiemonitor in de voornaamste steden. Door te surfen naar www.standaard.be/integratiemonitor kun je ook de cijfers van je eigen stad doornemen. De gedachten van onze beleidsvoerders indachtig (“ we moeten fier zijn als inwoner van onze stad”) worstelde ik me doorheen de statistieken.

11,4% van de Lokeraars wordt geboren in een kansarm gezin (in Vlaanderen is dat 10,5%). In het Lager Onderwijs in Lokeren  loopt 17% van de leerlingen schoolse vertraging op, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 12,4% bedraagt. Het percentage van jobloze schoolverlaters uit de Maghreblanden bedraagt  in Lokeren 15,9%; 19,4% van de Lokerse inwoners zijn van vreemde herkomst; bij de 0- tot 5 jarigen zijn 36,9% van vreemde origine.

Ik ga jullie niet langer vermoeien met cijfers. De cijfers illustreren, vergeleken met tien jaar geleden, dat de situatie in Lokeren er niet op vooruit gaat. Integendeel!

Het is echt tijd dat het Lokerse beleid de ogen opent en daadwerkelijke acties neemt  op de concrete domeinen. Dit is geen kwestie meer van fier zijn of niet fier zijn over de eigen stad. Dit gaat om zorg dragen voor de mensen die er (zullen) wonen. Lokeren kan echt veel beter.

 Bert Boone

Lees de volledige Inburgerings- en Integratiemonitor 2013 van Lokeren 

Tags: