Aanmeldingen secundair onderwijs: lange wachtlijst voor Eksaarde

02 Juni 2020

Aanmeldingen secundair onderwijs: lange wachtlijst voor Eksaarde

Liefst 48 kinderen komen op de wachtlijst voor Sint-Theresia te staan. De ontgoocheling bij kinderen en ouders is immens.

De teerlingen zijn geworpen. De aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs velde voor 48 kinderen een zwaar verdict. Zij komen immers op de wachtlijst voor Sint-Theresia te staan. De ontgoocheling bij kinderen en ouders is immens. Het schoollopen dicht bij huis ruilen ze straks noodgedwongen in voor de dagelijkse verplaatsing naar het centrum van de stad, hun nieuwe normaal.

Voor de Groen-fractie was dit een voldoende reden om de meerderheid op haar betrokkenheid als regisseur voor onderwijs te bevragen. Maar ook dit keer voelde het stadsbestuur zich niet aangesproken en tapte uit het gekende vaatje: het decreet is geen lokale materie, de stad geen inrichter van SO, de andere netten hebben hierin verantwoordelijkheid … Van hun dynamiek toen kampeertoestanden aan de stedelijke basisscholen dreigden, viel nu niets te bekennen. Geen initiatief om de eigen Vlaamse vertegenwoordigers aan te zetten om het aanmeldingssysteem te herbekijken, noch enige bereidheid tot het logistiek ondersteunen van een ander net met bijvoorbeeld klascontainers. Voor deze meerderheid is het ene kind duidelijk niet het andere!

Wie een beetje de vinger aan de pols heeft, had een en ander moeten voelen aankomen. Sint-Theresia heeft binnen Lokeren en omgeving door de jaren heen een stevige reputatie opgebouwd: als zorgzame warme school, rustig gelegen met een degelijke sportinfrastructuur en groen kader. Dat maakt dat de school al langer dan vandaag een aantrekkingskracht uitoefent. Vorig jaar kon een aanzienlijke stijging in het aantal aanmeldingen mits capaciteitsuitbreiding ondervangen worden. Dit jaar boomden de aanmeldingen (200!) als nooit tevoren. Een voldoende vingerwijzing voor de taskforce capaciteit binnen onze stad, vonden wij.
Deze werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende netten, de Stad en het LOP heeft tot taak om toekomstgericht het aanbod aan noodzakelijke plaatsen zo nauw mogelijk in overeenstemming te brengen met de te verwachten vraag zonder daarbij de sociale mix uit het oog te verliezen - een school hoort een afspiegeling te zijn van de maatschappij. De ‘capaciteitsmonitor voor het leerplicht onderwijs’ gaf daartoe een duidelijke indicatie en voorzag dat Lokeren tegen het schooljaar ‘2024-‘25 liefst 635 plaatsen extra in het secundair onderwijs behoeft. De Vlaamse overheid kwam voor 2019, ‘20 en ‘21 al met €2,7 milj. over de brug. Goed voor het creëren van 375 extra plaatsen. 75 voor het Atheneum - dat 
momenteel volzet is voor zowel 1A als 1B -, 300 voor het VLOT:  gespreid over 144 voor Sterrenhof, 91 voor Sint-Lodewijkscollege én 65 voor Sint-Theresiacollege. Vooral het laatste cijfer schept verwachtingen! Verwachtingen die afgaand op de wachtlijst niet werden ingelost. Dat geeft voeding aan frustraties en roept uiteraard vragen op. Vragen die omwille van een gemis aan open communicatie en de complexiteit van de schoolstructuur binnen het VLOT aanleiding geven tot speculatie, interpretatie en gissingen. Werden alle 65 extra plaatsen effectief op Sint-Theresia voorzien? Had het schoolbestuur van VLOT andere keuzes kunnen/moeten maken? Heeft de taskforce capaciteit te gemakkelijk vrede genomen met een eerder moeizaam bereikte verdeelsleutel? Vragen die tot op vandaag nog geen duidelijk en sluitend antwoord kregen.

Zaak is wel dat de volksvertegenwoordigers van Groen in het Vlaams Parlement op voordracht van fractieleider Björn Rzoska het huidige aanmeldingssysteem met kinderziektes en gebreken opnieuw ter discussie stellen. Jammer genoeg valt er voor de 48 gedupeerden nog weinig baat te halen. Groen ervaart deze patstelling als een extra spoorslag om het aanmeldingssysteem op een nieuwe leest te schoeien. Dé ideale versie die aan ieders keuzes voldoet, komt er allicht nooit. Het zou alvast een stap in de goede richting zijn mocht het onderwijsveld een basisversie aangereikt krijgen die lokaal op maat en vanuit de eigen context kan verfijnd worden. Dat zou alvast kunnen vermijden dat de overstap naar het secundair onderwijs voor zovele twaalfjarigen met een domper van start gaat. Want dat kan nooit het opzet zijn!