Rode beuken op de Hagewinde

14 Augustus 2019

Rode beuken op de Hagewinde

Enkele schamele boompjes in een veredelde bloembak, zoals op het Sint-Laurentiusplein, met intussen een die afgestorven is, zullen in het licht van de klimaatverandering niet volstaan voor een draaglijke toekomst…

"Twee grote rode beuken op de terreinen van De Hagewinde: afgestorven. De ene al helemaal, de andere bijna. Oorzaken daarvan zijn ontegensprekelijk de door het aanpalende bouwproject toegebrachte wortelschade en het over langere termijn droogpompen van de bodem." bericht Alain Debbaut (gemeenteraadslid).

"Ik heb daar vorig jaar al voor gewaarschuwd in een krantenartikel en een tussenkomst in de gemeenteraad, naar aanleiding van de (beschermde) tuin van de dekenij. De economische waarde van de bomen op De Hagewinde is geschat op resp. 34.000 en 23.000 euro. Een peulschil voor de projectontwikkelaar (als hij al tot vergoeding bereid zou worden gevonden), maar vooral een zoveelste triest verlies van belangrijke schaduwpartijen, nestplaatsen en ‘landmarks’ in centrum Lokeren, die tijdens de toenemende hittedagen voor verkoeling en verwerking van CO²-uitstoot moeten zorgen…"

Met Groen pleiten we dan ook bij bouwprojecten in Lokeren voor meer respect voor waardevol aanpalend bomenpatrimonium. Het wegpompen van grondwater in de riolering zou, gezien de waterproblematiek in Vlaanderen, moeten verboden worden. Retourbemaling in aanpalende percelen moet nauwlettend opgevolgd worden. Begin juli heeft Alain Debbaut tussengekomen om ook de Haagbeuk (nochtans de naam voor het grote bouwproject) aan de Torenstraat beter te beschermen. Tenslotte is het goed mogelijk dat de verzwakking van (nu eenmaal stressgevoelige) beuken in de Hillarestraat door aanleg van wegenis en het bouwproject daar bijgedragen heeft tot het omwaaien van enkele grote bomen tijdens een voorjaarsstorm in februari.

Lokeren heeft meer bomen nodig, zeker in het centrum, om ‘hitte-eilanden’ te vermijden. Enkele schamele boompjes in een veredelde bloembak, zoals op het Sint-Laurentiusplein, met intussen een die afgestorven is, zullen in het licht van de klimaatverandering niet volstaan voor een draaglijke toekomst… En voor elke vierkante meter bijkomende verharding, zou er een vierkante meter 'ontharding' moeten komen...