Zakasbakje zo vanzelfsprekend als een hondenpoepzakje

28 Mei 2024

Zakasbakje zo vanzelfsprekend als een hondenpoepzakje

Marc Beuseling: "Sigarettenpeuken zijn de grootste fractie van het zwerfvuil."

Eind april 2023 lanceerde afvalintercommunale IDM de Trash Drop-campagne, met in de hoofdrol de influencer Timon Verbeeck (1 miljoen volgers op TikTok). De campagne richtte zich naar de lokale jongeren en schoolgaande jeugd tussen 13 en 18 jaar. Doel van de campagne: het zwerfvuil op verzamelplaatsen (parken en pleinen) met minstens 15% verminderen. Voor Lokeren werden het Charlotte- en het Hoedhaarpark als actieplekken uitgekozen.

Meerdangroen-raadslid Marc Beuseling vroeg onlangs de resultaten van de actie op. En wat bleek? Voor alle fracties werd de doelstelling gehaald. Behalve... voor ‘het klein zwerfvuil’, de sigarettenpeuk. In het Hoedhaarpark stelde men zelfs een toename met 106% vast! Als het een troost mag wezen: in alle IDM-gemeenten kwam met tot dezelfde bevindingen. Met uitzondering van Zele. Toen ik vroeg naar een mogelijke verklaring, wees men op een coachingtraject van Mooimakers dat al een aantal jaren loopt. En op de kracht van de herhaling.

De afbraak van een peuk in zee duurt al snel 5 jaar, in de natuur zelfs 12 jaar.

Dus bracht Meerdangroen gisteren het 'sigarettenpeukenbeleid' op de agenda van de gemeenteraad.

Marc Beuseling: "Ik lees geregeld op sociale media klachten over zwerfvuil en sigarettenpeuken. Laatst haalde de zitplaats op het Patershof weeral het oog van de storm. Wat is er toch mis met de mensheid dat het zonder de minste gewetenslast zijn leefmilieu vervuilt en voor vele jaren belast? Dat terwijl bij onderzoeken zowel niet-rokers als rokers aangeven dat ze het belangrijk vinden om te winkelen of te wandelen in een nette en reine omgeving. Niettemin gooit een meerderheid - 61% geeft aan dit altijd te doen- achteloos zijn peuk op de grond. Zonder ook maar even stil te staan bij de gevolgen. Tijdens de voorbereiding ging ik door meerdere documenten en één iemand betitelde de sigarettenpeuk, als 'de kanker van het zwerfvuil'. Want de sigarettenpeuk waait, licht als hij is, makkelijk weg naar alle mogelijke hoeken, stoepranden, achter voorwerpen en in het groen. Snel weggegooid, dat peukje. Maar met een enorme impact op milieu en natuur."

Een analyse van een sigarettenpeuk haalt de ware aard van het goedje naar boven. In sigaretten zitten meer dan 7000 schadelijke chemicaliën. Chemicaliën die na het oproken deels achterblijven in de filter, zoals plastic, rattengif, pesticiden en lood. Beuseling: "De afbraak van een peuk in zee - waar het merendeel uiteindelijk belandt - duurt al snel 5 jaar, in de natuur zelfs tot 12 jaar. Eén peuk vervuilt 500 liter water.

Eén peuk vervuilt 500 liter water.

Meerdangroen beseft dat het utopisch is om een stad zonder peuken te bepleiten. En neen, we zijn niet uit op repressief sanctioneren. Want wat betekenen 65 GAS-boetes in 2023?

Maar ons neerleggen bij de peukenplaag? Neen, dat niet.

6-puntenplan tegen de peukenplaag:

De MeerdagGroen-fractie legt een 6-puntenpakket op tafel, waarin het vraagt naar:

  1. Een tabak-gerelateerd zwerfafvalbeleid opstarten. Een beleid, gestoeld op sensibiliseren en motiveren. Met een communicatiecampagne over de impact van peuken als opstart.
  2. De aanpak van de  bekende hotspots: nulmeting, opvolgen en bekendmaking van evolutie, aanbrengen van extra peukvoorzieningen.
  3. Een oproep naar vrijwilligers voor periodieke opruimacties.
  4. Het uitwerken van alternatieve sancties, gericht op gedragsbeïnvloeding. Want verplicht helpen bij een opruimactie brengt meer op dan een GAS-boete.
  5. Het opstellen van een peukencharter voor bedrijven, scholen, handelszaken en horeca, in ruil voor ondersteuning
  6. Het promoten van het zakasbakjes. Die moeten een vanzelfsprekend worden als het hondenpoepzakje. Dat kan met leuke, positieve acties. Zoals het verdelen van zakasbakjes op evenementen zoals Lokoda.

 

 

Foto: © Mooimakers