Veilig naar school? Herwaardeer de 'trage wegen'!

30 April 2024

Veilig naar school? Herwaardeer de 'trage wegen'!

Alain Debbaut: "20 meter van een trage weg toegankelijk maken. En de leerlingen fietsen veel veiliger naar het Teresiacollege."

In de lokale kranten werd deze maand gewag gemaakt van een nieuwe veilige doorsteek van de terreinen van Campus Sint-Teresia in Eksaarde richting Polenstraat.

Meerdangroen-raadslid Alain Debbaut op de laatste gemeenteraad:

"Waar een leerling ook woont, iedereen moet veilig naar school kunnen fietsen. Dus steunen we dat idee graag."

Maar het mag meer van dat zijn. En meer dan dat.

Dus stelde Debbaut twee vragen aan het Schepencollege:

  1. In oktober 2021 stelde Meerdangroen al voor om een veilig doorsteek te voorzien tussen de terreinen van het Teresiacollege en de Reepstraat. Het gaat daar om een 'missing link' van - ocharme - 20 meter. Dat stukje trage weg opnieuw openen bezorgt de schoolgaande jeugd een veilige stap- en fietsverbinding richting Daknam/Lokeren, weg van het kruispunt Eksaarde-dorp en de Bautschoot. ! De school en de ouderraad waren toen vragende partij om via de stad Lokeren in gesprek te gaan met de eigenaars van dit stukje grond. In de hoop een recht van overweg tijdens begin en einde van de schooluren te bekomen. Wat heeft het stadsbestuur inmiddels met onze suggestie (en ons veel ruimere 'tragewegendossier') gedaan?
  2. Veilige schoolfietsroutes waren altijd al een hoofdbekommernis van Meerdangroen, dat weet u. De 'Veilige Schoolroutekaart' is daarbij een bruikbaar instrument. Die kaart bevat heel wat nuttige informatie voor de leerlingen. Uitleg over de verkeersregels, fietsonderhoud, aandacht voor gevaarlijke punten,... Maar de huidige kaart is flink verouderd. De fiets- en schoolstraten worden er bijvoorbeeld nog niet vermeld. Daarom vragen we dat het bestuur tegen volgend schooljaar die 'Veilige Schoolroutekaart' volledig vernieuwt. Handig voor scholen en leerlingen. Maar ook voor het bestuur. Want de kaart is een boeiende toetssteen om na te gaan welke gevaarlijke punten er sinds de vorige kaart zijn opgelost. En dewelke nog op een oplossing wachten (of nieuw zijn).

 

Foto: een stukje van 20 (!) meter toegankelijk maken voor voetgangers en fietsers. En Campus Sint-Teresia is meteen een heel stuk veiliger te bereiken voor voetgangers en fietsers:

afgesloten trage weg tussen Reepstraat en Teresiacollege