De baksteen in de maag

07 November 2022

De baksteen in de maag

"We zijn voorstanders van stedelijke verdichting die de leefbaarheid ten goede komt. Kavels met een oppervlakte tussen de 1000 en 2000 m2, het opofferen van bossen, het verleggen van waterlopen e.d.m. zijn voor ons een brug te ver.

Groen Lokeren deelt de bezorgdheid met het buurtcomité K4 omtrent de zoveelste verkaveling in onze stad. Op basis van gewestplannen uit de jaren 70 (ja, meer dan 50 jaar geleden !) dergelijke ontwikkelingen mogelijk maken is ‘not done’.

Kavels met een oppervlakte tussen de 1000 en 2000 m2, het opofferen van bossen, het verleggen van waterlopen e.d.m. zijn voor ons een brug te ver.

Waarover gaat het? De verkaveling Karre-, Krikte-, Kluis- , en Krommestraat. Het betreft  in feite een nieuwe villawijk op ongeveer 8 hectare met 43  percelen ( gemiddelde oppervlakte 1400 m² !!) Dit sluit geenszins aan bij de Groenvisie op wonen en ruimtelijke ordening anno 2022.

Gemeenteraadslid Bruno Reniers: "We zijn voorstanders van stedelijke verdichting die de leefbaarheid ten goede komt. Kavels met een oppervlakte tussen de 1000 en 2000 m2, het opofferen van bossen, het verleggen van waterlopen e.d.m. zijn voor ons een brug te ver."

Het volledige plan is downloadbaar via deze link.