Vogelopvangcentrum Merelbeke vangt bot bij Lokers Stadbestuur

04 December 2020

Vogelopvangcentrum Merelbeke vangt bot bij Lokers Stadbestuur

In 2019 vonden vanuit onze stad 244 dieren de weg naar Merelbeke waar ze na verzorging terug in de natuur konden geplaatst worden.

Ondanks de opvang van 244 dieren uit Lokeren in 2019, vangt VOC Merelbeke bot bij Lokers stadsbestuur.

Het Vogelopvangcentrum uit Merelbeke beleeft moeilijke tijden. Steeds meer particulieren en instanties doen beroep op hun diensten om gewonde vogels en wilde dieren op te vangen. Hun maximum opvangcapaciteit steeg naar 6500 dieren per jaar. Uitbreidingsmogelijkheden op de locatie in de Liedermeersweg in Merelbeke zijn er niet voor de vzw die in hoofdzaak op vrijwilligers draait. De beperkte subsidiëring die niet in verhouding staat tot het aangroeiende aantal dieren betekenen een rem op een ruimere dienstverlening. Wegens ‘volzet’ zag de Reddingsorganisatie zich genoodzaakt om in de loop van dit 2020 tijdelijk de deur dicht te houden.

Ook vanuit Lokeren wordt gretig gebruik gemaakt van de opvang of van hulp bij het vangen van verdwaalde reeën. In 2019 vonden vanuit onze stad 244 dieren de weg naar Merelbeke waar ze na verzorging terug in de natuur konden geplaatst worden.

Raadslid Marc Beuseling herinnert het Stadsbestuur aan de schriftelijke vraag tot steun die ze dit jaar ontving en informeerde naar de financiële bijdrage vanuit de Durmestad. In haar antwoord heeft Schepen Van Hoorick gemeld dat enkel subsidie wordt gegeven aan het dierenasiel in Gent dat honden en katten opvangt. Het Vogelopvangcentrum dat onder meer van de Stad Aalst €5000 kreeg, vangt in Lokeren bot … Fel naturel?

Ter illustratie, het werkingsgebied van VOC Merelbeke