Het watertoerisme in verval?

01 Mei 2024

Het watertoerisme in verval?

Marc Beuseling: "Hoezo, pakken geld investeren in een prestigieuze promenade aan de Grote Kaai? De renovatie van de huidige aanlegsteiger lijkt ons dan toch wel belangrijker. En dringender."

Tijdens deze legislatuur liet het bestuur gewillig ballonnetjes op over de ontplooiing van het watertoerisme in onze stad. Het centrum voor watertoerisme slaagde erin om een gat in de markt te vullen. Daarin ten dele gesteund op privé-initiatief.

Bij het welslagen van de  ‘pittoreske haven van Lokeren’ die de pleziervaart tot in het hart van de stad moet brengen, stellen we ons vragen. Hoewel er doorgaans wel boten aangemeerd liggen, zien we zelden een overbezetting. Meer nog: het laatste jaar merken we een halvering van de toervaart die voor anker gaat.

Waar dat aan kan liggen? Zoals wel vaker: een combinatie van factoren.

De communicatie via de website van de Stad is achterhaald. De aanlegsteiger geeft een wat desolate indruk. Terwijl iedereen weet: ‘You never get a second chance to make a first impression’. Een stevige vernieuwing dringt zich op.

De aangebrachte hardboard bovenop de dikke bankirai planken heeft haar beste tijd gehad. De aanliggende platen zijn op meerdere plaatsen gezwollen en drukken tegen elkaar op. Niet alleen weinig aantrekkelijk, maar vooral ook onveilig. Hoezo, pakken geld investeren in een prestigieuze promenade aan de Grote Kaai? De renovatie van de huidige aanlegsteiger lijkt ons dan toch wel belangrijker. En dringender.

 Meerdangroen-fractielid Marc Beuseling vroeg op de gemeenteraad om meer uitleg:

  • In 2020 waren er 94 toervaarders. Vanaf 2022 halveert dit in de grootteorde van 50. Welke redenen ziet de Stad Lokeren voor die scherpe daling?
  • Waarom kan een toervaarder niet reserveren?
  • In verwijzing naar de website:
    • Er is sprake van een update van de brochure? Over welk najaar gaat dit? Is de website verouderd en is deze update er al?
    • Wat wordt er bedoeld met het 'eerste deel van de aanlegsteiger'? Mag een toervaarder aanmeren ter hoogte van de lagere steiger aan het voormalig postgebouw?
  • Liggen er lange verblijvers ter hoogte van de passantensteiger? Zo ja, hoeveel?
  • Welke feedback krijgt de dienst toerisme over de uitrusting van de jachthaven? En welke actie wordt hieraan gekoppeld?
  • Welke plannen hebt u met de aanlegsteiger?

 

Meerdangroen houdt voor u de vinger aan de pols. Omdat we trots zijn op onze stad. Omdat we de aanlegsteiger in haar oude glorie hersteld willen zien. Mooi, maar ook veilig.

Laat ons eerst zorg dragen voor de troeven die we al jarenlang hebben. Dat is verstandiger en duurzamer dan een prestigeproject dat Lokeren al bij al weinig bijbrengt.