Wie in Lokeren sorteert, wordt niet altijd beloond ...

08 November 2020

Wie in Lokeren sorteert, wordt niet altijd beloond ...

Marc Beuseling: "Wie slim koopt en goed sorteert mag dit in zijn portemonnee voelen. Voor anderen kan het een uitnodiging zijn om de factuur mits een aangepaste attitude te doen krimpen."

IDM (de Intercommunale vereniging Durme-Moervaart) staat in voor de afvalverwerking van onze stad en omliggende gemeenten. IDM rekent de kost voor die ruime dienstverlening aan hen door. Dit gaat dan niet alleen om restafval, GFT, P&K, fracties die inwoners binnenbrengen op het recyclagepark e.a., maar ook om kost die sluikstorten met zich meebrengt (10820 kg op Lokerse grondgebied in 2019). De prijs voor de verwerking van dit afval stijgt gestaag en zorgde de jongste twee jaar voor verlies op deze kostenplaats in de Lokerse stadskas. De voorbije twee jaar ging dit telkens om €400.000,-

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, ziet onze stad de factuur de komende jaren stijgen. Van €3,6 miljoen naar €4,2 miljoen in 2025. In tegenstelling tot de andere aangesloten gemeenten rekent het Lokerse stadsbestuur deze meerkost niet door aan de aanbieders van dit afval.
Neen, ze bekostigt de stijgende factuur met haar algemene budget waartoe de Lokeraar via de Diftarfactuur en de opcentiemen van de personenbelasting bijdraagt. Geld dat anders kan besteed worden zoals een verlaging van de gemeentebelasting, extra steun in bittere coronatijden, …

Met andere woorden: de rekening valt - hoe dan ook- ten laste van alle Lokeraars. Zelfs de Lokeraar die goed sorteert. Zelfs de Lokeraar die inspanningen doet om afval te vermijden. En dat vinden wij niet correct.

Wij zijn van oordeel dat elke burger verantwoordelijk is voor zijn of haar koop- en consumptiegedrag en de daaraan verbonden kosten. Ook die kosten van afval die het met zich meebrengt. Dat kun je bezwaarlijk op je medeburgers verhalen. Wie slim koopt en goed sorteert mag dit in zijn portemonnee voelen. Voor anderen kan het een uitnodiging zijn om de factuur mits een aangepaste attitude te doen krimpen.

Op voorstel van Groen raadslid Marc Beuseling, beraadt het stadsbestuur zich over de genomen beslissing.