25 euro per jaar voor zwerfvuil

30 November 2020

25 euro per jaar voor zwerfvuil

Lokeren vult elk jaar opnieuw 12 vuilniswagens met rommel die op straat rondzwerft. Is de Stad Lokeren, in een voortschrijdend inzicht, nu wel bereid om het charter van de Statiegeldalliantie te onderschrijven?

"In 2015 werd maar liefst 17.739 ton zwerfvuil opgeruimd zegt OVAM. De directe kost voor het opruimen ervan bedraagt ruim 164 miljoen euro of ongeveer 25 euro per inwoner. De totale maatschappelijke kost wordt ingeschat op een veelvoud. 95 % van deze kost komt terecht bij de lokale besturen. Elk jaar opnieuw!" aldus Bruno Reniers tijdens de gemeenteraad van 30/11/2020.

Elk jaar sterven in Vlaanderen tientallen koeien door het opeten van verhakseld blik in veevoeder.

Op basis van cijfers van IDM werd in Lokeren in 2019 76,7 ton veegvuil en 89,6 ton gemeentevuil opgeruimd (openbare ruimten, publieke vuilnisbakjes, glasbolopkuis, sluikstorten). Om dit in perspectief te plaatsen: een gemiddelde vuilniswagen kan 15 ton afval vervoeren. Lokeren vult elk jaar opnieuw 12 vuilniswagens met rommel die op straat rondzwerft.

Duitsland heeft reeds statiegeld op plastic en blik sinds 2003. Het retourpercentage voor blikjes bedraagt er 98,5%. Nederland heeft statiegeld op plastic flessen en onderzoekt uitbreiding. Frankijk onderzoekt invoering. Waar wachten we in Vlaanderen op? Het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen is immers duur en hardnekkig.

Mijn fractie heeft in verleden reeds de vraag gesteld om het charter van de Statiegeldalliantie te onderschrijven om op die manier mee te ijveren voor het invoeren van statiegeld op plastic en blik maar botste toen op een negatief antwoord. Ondertussen hebben reeds 183 gemeenten van de 300 gemeenten het bewuste charter onderschreven.  Naar aanleiding van het aanhouden van de zwerfvuilproblematiek, de recente week van de afvalophaler en de daarin gelanceerde ‘Yes we can’-actie van de Statiegeldalliantie herhalen we ze graag.

Andere gemeente binnen IDM zoals Zele en Zelzate geven alvast het goede voorbeeld en ondertekenden al.

Waar wacht Lokeren op? Is de Stad Lokeren, in een voortschrijdend inzicht, nu wel bereid om het charter van de Statiegeldalliantie te onderschrijven?