Duurzame klaslokalen? Dan moet je tijdig je huiswerk maken.

15 April 2024

Duurzame klaslokalen? Dan moet je tijdig je huiswerk maken.

Marc Beuseling: "Met een gesubsidieerde nieuwbouw ben je voor jaren uit de zorgen. En je vermijdt een nieuwe hold-up op de stadskas."

De 'klascontainers' van de Stedelijke Basisschool in Eksaarde zijn dringend aan vervanging toe.

Stad Lokeren koopt vier nieuwe containers aan om de oude te vervangen. Onze Meerdangroenfractie keurde dit voorstel tijdens de vorige gemeenteraad goed. Louter omdat de basisschool hoogdringend nieuwe klassen nodig heeft. Tegelijk uitte Meerdangroen-gemeenteraadslid Marc Beuseling zijn grote ontgoocheling. Want Stad Lokeren miste hier de kans op een veel betere oplossing.

Het hoeft geen betoog: de kwaliteit van een containerklas kan niet tippen aan de kwaliteit van een energiezuinig of een energieneutraal gebouwd klaslokaal. Dat had ook perfect op een betaalbare manier gekund. Tenminste... had schepen Nina Van der Sypt tijdig een subsidiedossier ingediend. Even wat cijfers op een rijtje:

  • Het kostenplaatje van het aankopen van vier nieuwe containers: 650.000 euro. Voor een oplossing die minder kwaliteitsvol en vooral ook veel minder duurzaam is dan een 'nieuwbouw' klaslokaal.
  • Voor een nieuwbouwproject volstond 600.000 euro eigen kapitaal en 70% subsidiëring van Agion om een project van 2 miljoen euro realiseren.

Meerdangroen-gemeenteraadslid Marc Beuseling: "Met zo'n gesubsidieerde nieuwbouw ben je voor jaren uit de zorgen. Bovendien vermijd je zo een nieuwe hold-up op de stadskas zoals eind vorige legislatuur voor de nieuwbouw in Eksaarde zonder subsidiëring."

Reactie van schepen Nina Van der Sypt: "Het was niet meer mogelijk om tijdig een subsidiedossier in te dienen."

Marc Beuseling vindt dat een flauw en achterhaald excuus. Hij noemt de timing vooral bijzonder ongelukkig: "Het was vooral een kwestie van tijdig aan dat subsidiehuiswerk te beginnen. De uitgave werd voorzien in de meerjarenplanning. Had u aan het begin van deze legislatuur al een bouwdossier bij Agion ingediend, was u nu  mogelijks al bezig met de realisatie van een groter en duurzamer project. U weet immers dat  de wachttijden voor het gemeentelijk onderwijs, zie de bouw van de scholen op Spoele en Staakte, in vergelijking tot de andere netten flink wat  korter uitvallen. Ter vergelijking Spoele en Staakte met een tussenperiode van 5 jaar gebouwd; de nieuwbouw die nu op Doorslaar wordt gerealiseerd werd ingediend in 2003. Dus ofwel hebt u weinig geduld ofwel staat het vernieuwen van de klascontainers beter in een verkiezingsjaar."