Home

Actueel

Het memorandum van De Lijn, waarin het bedrijf haar vragen en voorstellen formuleert voor de volgende Vlaamse Regering, ging rond als een trein. Basismobiliteit voor iedereen, gratis vervoer, het bus- en tramaanbod in de stad versus het platteland, ... Heel wat heilige huisjes werden aangekaart. Met een zeer boeiend actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement tot gevolg. Bekijk hier de visie van...

De Standaard van 28 januari gelezen? Een kort artikel geeft een beeld van de integratiemonitor in de voornaamste steden. Door te surfen naar www.standaard.be/integratiemonitor kun je ook de cijfers van je eigen stad doornemen. De gedachten van onze beleidsvoerders indachtig (“ we moeten fier zijn als inwoner van onze stad”) worstelde ik me doorheen de statistieken.

11,4% van de...

Zondag 19 januari 2014 heeft Groen Lokeren haar traditionele nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het kasteel van het Verloren Bos. Deze mocht rekenen op een flinke belangstelling.

Tijdens een algemene ledenvergadering, voorafgaand aan de receptie, hebben de leden ook een nieuw bestuur en structuur goedgekeurd. Meer dan ooit tevoren zal dit bestuur...