Verharden – ontharden: 111 - 1

25 Maart 2024

Verharden – ontharden: 111 -  1

Marc Beuseling: "111 voetbalvelden verhard tegen bijna één voetbalveld onthard. Trainers worden voor minder aan de deur gezet."

Het betonrapport van Natuurpunt. De Betonmeter van Hogeschool Gent. Het rapport van Het Energie- en Klimaatpact. Statistiek Vlaanderen. Allen komen ze tot dezelfde conclusie: van ontharding is in Lokeren nog lang geen sprake. Wel integendeel! Meerdangroen-raadslid Marc Beuseling kaartte de problematiek andermaal aan op de gemeenteraad.

De verhardingssnelheid in onze Stad bedraagt 510 vierkante meter per dag. Omgerekend: een voetbalveld om de 10 dagen.

Nochtans engageerde de stad zich in het LEK-pact om per inwoner 1 vierkante meter extra te ontharden. In de periode tussen 1 januari 2021 en nu realiseerde de stad een ontharding van 3.850 vierkante meter. Dat is vier vijfde van een voetbalveld. 111 voetbalvelden verhard tegen bijna één voetbalveld onthard. Hoe verpletterend duidelijk kunnen cijfers zijn. Trainers worden voor minder aan de deur gezet.

Op  het debat van de Ouderenraad schreef schepen Liebaut deze verharding op het conto van de ontwikkeling van E17/4. Dat is ongetwijfeld correct. Maar het is geen excuus om het ontharden na te laten.

44 gemeenten en steden tonen dat het perfect mogelijk is om de één-vierkante-meter-ontharden-doelstelling te realiseren. Hun voorbeeld is even simpel als het advies van het betonrapport. Namelijk: 1 vierkante meter verharden = 2 vierkante meter ontharden. (Hoe) gaat Lokeren deze heuse inhaalbeweging in de praktijk brengen?

Vanuit onze fractie drongen we in februari 2023 al aan om de burger, verenigingen en bedrijven actief te betrekken. Niet alleen bij het ontharden, maar ook bij het verzamelen en ingeven van resultaten in het kader van Energie- en Klimaatpact. Want de voorbije 3 jaar waren er nauwelijks aanvragen tot ontharding. Goed voor amper 6 vierkante meter op die 3 jaar tijd. Niet echt succesvol. Welke communicatie werd er concreet opgezet om de burger, verenigingen en bedrijven te stimuleren tot het ingeven van de gerealiseerde ontharding?

Marc Beuseling stelt enkele pertinente vragen op de gemeenteraad: "Wie op wandel gaat  door onze stad, ziet op tal van plaatsen "voortuinen" waar de verharding de toegestane oppervlakte uit de regelgeving overstijgt. Steden als Genk, Leuven, Lier, en Sint-Niklaas houden actief  toezicht op de wildgroei van de verharding. En wordt er tegen op getreden. Hoe verloopt de controle in onze stad? Wie doet dat? Hoeveel overtredingen werden er in de loop van 2023 vastgesteld en welk gevolg werd daar aan gegeven?"

Tot slot nog dit. Met plezier stelt Meerdangroen vast dat onze stad – op voorstel van ons fractielid Bruno Reniers – dit jaar meedoet aan het Vlaamse Kampioenschap Tegelwippen. We willen u de slogan van dat ludieke kampioenschap niet onthouden: "Een dag niet gewipt, is een dag niet gefeest!’" Mooi dat het stadsbestuur andermaal onze voorstellen uitvoert, zij het altijd wat met vertraging. Voortschrijdend inzicht?!