Bedenkingen bij het stadiondossier

12 Februari 2024

Bedenkingen bij het stadiondossier

Bruno Reniers: "Toch is het nuttig om diverse scenario’s te onderzoeken. Temeer omdat Lokeren echt wel nood heeft aan een diversiteit aan sportinfrastructuur"

Zoals elke Lokeraar zijn we blij met de prestaties die onze voetbalclub Sporting Lokeren-Temse  wekelijks voorlegt. De resultaten ogen bijzonder positief met een mooi toekomstperspectief.

Misschien wat voorbarig en opportunistisch, maar toch was het zinvol om in een commissievergadering met open vizier uit te bekijken hoe de voetbalinfrastructuur de toekomstverwachtingen kan volgen.

Ons gemeenteraadslid Reniers, trouwe supporter van Lokeren, heeft de tijd genomen om het stadiondossier grondig door te nemen. Hij stootte onmiddellijk op een aantal uitdagingen die hoe dan ook hun rol zullen spelen bij de verdere overwegingen voor een realisatie.

Elke Lokeraar moet weten dat we in een fusie- en verkiezingsjaar geen beslissingen kunnen nemen met dergelijke financiële implicaties. De scenario’s variëren van enkele miljoenen euro’s tot meer dan 70 miljoen euro. Een beslissing kan enkel worden genomen door een volgende bestuursploeg.

Gemeenteraadslid Bruno Reniers: "Toch is het nuttig om diverse scenario’s te onderzoeken. Temeer omdat Lokeren echt wel nood heeft aan een diversiteit aan sportinfrastructuur. Het wordt meteen ook duidelijk dat de stad een dergelijk project alleen niet kan dragen en dat ook andere sponsors zullen moeten bijdragen."

Burgemeester Anthuenis en schepen Liebaut beaamden dan ook de constructieve  tussenkomsten van Bruno Reniers. Dit stadiondossier komt zeker terug op tafel.