Lokerse achterkamerpolitiek duwt adviesraden in derderangsrol

12 September 2019

Lokerse achterkamerpolitiek duwt adviesraden in derderangsrol

Onduidelijke procedures en achterkamerpolitiek om de ‘juiste’ mensen in een adviesraad te krijgen, zijn schering en inslag. De transparantie is helemaal zoek.

Naar aanleiding van de tussenkomsten van Groen (Alain Debbaut) op de Gemeenteraad van 2 september ’19 is het  duidelijk dat het stadsbestuur de rol van adviesraden schromelijk kortwiekt door hun rol te verengen. De eerdere milieuraad wordt  afgeschaft. De GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de Milieuraad worden zogezegd samengevoegd in een nieuwe Omgevingsraad. Maar alles wijst erop dat ook de agenda verengd wordt tot een vergunningenadvies. Brede consultaties zijn niet aan de orde. Naburige steden en gemeenten zijn wél op de kar gesprongen van een degelijk consultatieproces en burgerparticipatie. Er is dus meer aan de hand.

Het stadsbestuur blijft halsstarrig weigeren om een essentiële rol te geven aan de adviesraden. Door deze adviesraden te politiseren met politieke gemeentelijke vertegenwoordigers, verarmt zij de vertegenwoordiging van burgers en experten voor de reflectie, debat en advisering. Een gemiste kans in een stad, waar buurtcomités als paddenstoelen uit de grond schieten en telkens met machtsvertoon worden uitgedaagd. Denken we maar aan de agendaverschuiving van het Everslaarcomité op een eerdere gemeenteraad. Kijk maar naar het boomkappen aan de Groendreef, terwijl er nog een procedure is ingezet. In snelheid de burgers ‘pakken’ lijkt het  credo. En dat voor een bestuur dat de pretentie heeft ‘te besturen met je buren’?!

 Ook de wijze waarop de adviesraden worden samengesteld, grenst aan scenario’s die niet thuis horen in een stad die het ernstig meent met burgerinspraak en -participatie. Tientallen, andere gemeenten richtten een open oproep naar hun bevolking om zich kandidaat te stellen, met expliciete vraag naar experten en burgers (een kans voor vertegenwoordiging van thematische actiecomités). Niets daarvan in Lokeren. Onduidelijke procedures en achterkamerpolitiek om de ‘juiste’ mensen in een adviesraad te krijgen, zijn schering en inslag. De transparantie is helemaal zoek. Na meer dan een half jaar ‘nieuw beleid’ kunnen de administratieve diensten niet eens de samenstelling van de adviesraden doorgeven. Eigenlijk is dat een voorwaarde  opdat burgers een inspraakkanaal vinden om zich themagewijs te bevragen.

Er is dus nog werk aan de winkel. ‘Lokeren is een werkwoord’ was de slogan van Groen tijdens de campagne van oktober 2018. En avant!