De stad koopt het voormalig postkantoor op de Markt. Groen stelde kritische vragen bij deze aankoop.

27 Januari 2019

De stad koopt het voormalig postkantoor op de Markt. Groen stelde kritische vragen bij deze aankoop.

Er is door het stadsbestuur nog geen enkele schatting gemaakt van de kosten om het gebouw te verbouwen, toegankelijk en energie-efficiënt te maken.

De burgemeester kondigde de aankoop aan van het voormalig postkantoor op de Markt. De stad heeft daar 800.000 euro voor over. Björn Rzoska spitte in het dossier en wierp enkele kritische vragen op bij deze aankoop, waar Groen op zich niet tegen is:
• Vier jaar geleden verklaarde schepen Liebaut dat de stad totaal niet geïnteresseerd was in de aankoop van het postgebouw. Waarom nu dan 800.000 euro betalen voor een gebouw dat B-Post enkele jaren geleden voor 610.000 euro verkocht aan een particulier – die er nu van af wou?
• Het stadsbestuur kon in de zitting ook geen enkel concreet plan voorleggen van wat ze met het gebouw gaan doen, enkel wat vage denkpistes over o.a. een infopunt toerisme.
• Er is door het stadsbestuur nog geen enkele schatting gemaakt van de kosten om het gebouw te verbouwen, toegankelijk en energie-efficiënt te maken.

Conclusie: het lijkt er op dat de stad op deze manier een speculant aan een mooie bonus heeft geholpen en dat er helemaal geen zicht is op het totale kostenplaatje om dit gebouw toegankelijk, bruikbaar en efficiënt te maken. Dit is geen goed bestuur lijkt ons. Groen onthield zich bij dit punt.