Waar zijn de beloofde wijkbudgetten?

14 Januari 2020

Waar zijn de beloofde wijkbudgetten?

Dit stadsbestuur mist de kansen om Lokeren voor te bereiden op de uitdagingen op vlak van propere en gezonde lucht, verkeersveiligheid en werk voor iedereen.

Net voor het einde van het jaar besprak de Lokerse gemeenteraad het zogenaamde Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Of beter: wat is het stadsbestuur van open Vld en CD&V de volgende 5 jaar van plan? Opvallend: de beloofde wijkbudgetten als instrument om Lokeraars zelf over hun buurt te laten beslissen, staan er niet in!

1. Alles volbouwen… maar wat met open ruimte?

Staan er dan geen goeie dingen in de plannen van het stadsbestuur? Toch wel. Een nieuw zwembad was ook ons voorstel. Een toegankelijk dienstencentrum is een vraag die we met Groen al zowat 10 jaar op tafel leggen. En eindelijk een losloopweide voor honden, ook die vraag wordt nu ingevuld. Maar het plan vertoont een pak leemtes. En bereidt Lokeren te weinig voor op de toekomst.

Dé discussie die in Lokeren leeft? Hoe gaan we om met de nog resterende open ruimte? Lokeraars zien dat hun stad steeds voller wordt gebouwd: verkavelingen – vaak op slecht gelegen plaatsen – schoten als paddenstoelen uit de grond. Niet alleen wordt te weinig rekening gehouden met mobiliteit, maar de verkavelingen zijn ook nog eens zeer klassiek. Het huidig stadsbestuur legt de projectontwikkelaars nauwelijks regels op, waardoor die vooral kijken hoe ze hun winst kunnen maximaliseren. Vanaf 2020 legt Vlaanderen extra middelen op tafel om de open ruimte te waarderen. Zo ontvangt Lokeren meer dan 3 miljoen euro. De suggestie van Groen Lokeren om de volgende jaren in overleg met alle Lokeraars na te denken over wat we aan open ruimte best bewaren, werd arrogant van tafel geveegd.

 

2. Lokeren fietsstad!

Bovendien financiert de open ruimte de stadskas rijkelijk. De ontwikkeling van E17/4 waarbij landbouwgrond wordt omgezet in industrie, levert Lokeren de volgende jaren 60 miljoen euro (!) netto op. E17/3 leverde netto zowat 40 miljoen euro op. Gezien de verkeersproblematiek in en rond de industrieparken, de leefbaarheid die in de omliggende woonwijken onder druk staat, zou je verwachten dat een stadsbestuur ook centen investeert in duurzame mobiliteit. Onder druk van het bewonerscomité Leefbaar Everslaar werden de plannen van E17/4 fundamenteel bijgestuurd, maar voor het stadscentrum en de deelgemeenten Eksaarde, Daknam en Doorslaar staat er niks in de plannen. Ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen bewegen, is blijkbaar geen prioriteit. Het voorstel van Groen om het autodeelsysteem Cambio ook uit te rollen in de deelgemeenten, werd van tafel geveegd. Dit stadsbestuur richt snel, snel 2 fietsstraten in net voor de verkiezingen om Groen wind uit de zeilen te halen, maar leunt nu terug rustig achterover als het op verkeersveiligheid aankomt.

 

3. Energie? We hebben al genoeg gedaan.

Hetzelfde verhaal op vlak van hernieuwbare energie. Geen extra investeringen in zonnepanelen op publieke gebouwen of het opzetten van een energiecoöperatie met alle Lokeraars. Er zijn voorbeelden genoeg van lokale besturen die hun inwoners laten genieten van investeringen in zon- en windenergie. Waarom kan Lokeren niet wat Eeklo doet? Zijn Lokeraars dan niet op zoek om wat spaarcenten te investeren in een rendabel energieproject? Met het leggen van zonnepanelen op het dak van de nieuwe sporthal vinden open Vld en Cd&V dat ze al genoeg hebben gedaan…

 

4. Participatie? Dat was maar om te lachen!

Nog nooit hebben we een voorstel van Groen zo snel in een bestuursakkoord teruggevonden: met wijkbudgetten geven we Lokeraars autonomie om zelf zaken te realiseren in hun eigen buurt. Op die manier nemen mensen deel aan hun leefomgeving. Dit stadsbestuur toonde zich in het verleden geen fan van participatie: Leefbaar Everslaar kreeg maar gehoor toen open Vld en CD&V beseften dat een juridische procedure wel degelijk grond had, het Spoelepark kon maar toen zowat 700 buurtbewoners via een petitie vlak voor de verkiezingen aangaven iets anders te willen dan de zoveelste verkaveling… zowat hetzelfde verhaal als het slachthuis enkele jaren geleden. Ook daar was een petitie vlak voor de verkiezingen de reden waarom het stadsbestuur het geweer van schouder veranderde. Toch staat in het bestuursakkoord van open Vld en CD&V dat er wijkbudgetten komen. Voorlopig blijft het bij een gebroken belofte: de volgende 6 jaar is er 0 (!) euro voorzien. 0 euro!? Het was dus maar om te lachen. O ja, wat wel al is voorzien: een nieuwe promotiefilm voor de stad. Toevallig een jaar voor de verkiezingen. Dat kon dit stadsbestuur wel netjes plannen en becijferen…

 

5. Wat met armoede?

Niet iedereen wint met de politieke keuzes van open Vld en CD&V. De indicatoren op vlak van armoede blijven in het rood staan. Je zou dan ook – zeker gezien de financiële situatie van de stad – een ambitieus sociaal beleid verwachten. Niets is minder waar: ‘we doen enkel wat we wettelijk moeten doen’ is het motto van de burgemeester en zijn ploeg. Budgetten stijgen niet. Automatische toekenning van rechten… waarom zouden we dat doen? O ja. Er wordt 100.000 euro per jaar uitgetrokken voor een armoedeplan. Maar het stadsbestuur kon niet toelichten hoe ze tot dit bedrag was gekomen. Hoe en met welke doelgroep gaan we aan de slag? Wat willen we bereiken? Het antwoord bleef uit, ondanks de vraag vanuit een aantal organisaties zoals vzw de Moazaert om aan de slag te gaan.

Er liggen kansen. Maar je moet er op willen inzetten. Lokeren heeft een hogere werkloosheid dan het Vlaams gemiddelde: waarom wordt er niet actief ingezet om Lokeraars richting de nieuwe werkgevers op de industrieterreinen te begeleiden? Kijk naar Gent waar de schepen van werk een arbeidsdeal heeft afgesloten met alle werkgevers in het Gentse? Waarom zetten we geen Lokerse arbeidsdeal op?

 

6. De olifant in de kamer

Dat Lokeren er financieel goed voorstaat, erkent vriend en vijand. De schuldgraad is laag en er wordt enkel geleend als het nodig is. Bovendien staan er ook activa tegenover de leningen (bijv. een nieuw zwembad). Maar de grote uitdaging waar politiek Lokeren zich de komende jaren over zou moeten buigen? Hoe gaan we de stad en de toekomstige investeringen voor de volgende Lokeraars financieren als de laatste centen van E17/4 zijn opgebruikt? Op die oproep bleef het stil. Onze conclusie: dit stadsbestuur mist de kansen om Lokeren voor te bereiden op de uitdagingen op vlak van propere en gezonde lucht, verkeersveiligheid en werk voor iedereen.

 

Björn Rzoska en de Groen-fractie Lokeren