De Lokerse Groenlink

23 Juli 2020

De Lokerse Groenlink

Ilse Van Eetvelde: "Het zijn precies bedrijven die vaak zeer vooruitstrevende keuzes maken die zowel economisch als ecologisch goed scoren."

Een verkiezing van Lokerse ondernemers

Om aan te tonen dat ondernemers en bedrijven de mede-motor zijn van een groener, gezonder en welvarender Vlaanderen, organiseert Groen Lokeren de verkiezing van de Lokerse Groenlink. De Lokerse Groenen vragen daarvoor in het najaar nominaties van Lokerse bedrijven, zelfstandigen en ondernemers op, waarna de Lokeraars én een expertenjury daaruit de Lokerse Groenlink zullen verkiezen. Met deze prijs wordt een Lokerse onderneming die de invulling van duurzaamheid in de praktijk brengt, in de bloemetjes gezet. De bekendmaking van de Lokerse Groenlink zal eind januari 2021 doorgaan.

 

Vanwaar deze verkiezing?

Ilse Van Eetvelde, zelf onderneemster en trekker van dit initiatief, legt uit: “Vaak wordt gedacht dat voor het bedrijfsleven, voor zelfstandigen en ondernemers alleen maar het eigen voordeel en winst telt. Toch zien we dat dat helemaal niet het geval is. Het zijn precies bedrijven die vaak zeer vooruitstrevende keuzes maken die zowel economisch als ecologisch goed scoren. Vanuit Groen Lokeren geloven we er sterk in dat onze stad alleen maar beter kan worden door goed te luisteren en samen te werken met de lokale ondernemers, in al hun verscheidenheid. Dat kan gaan van de lokale boer die via de korte keten zijn groenten of vlees verkoopt, tot het grotere bedrijf dat de verpakking van zijn producten fors vermindert.”

Bij de politieke partij Groen denken we doorgaans niet aan de wereld van ondernemers en zelfstandigen. Is de kloof niet erg groot?

Bert Boone, voorzitter van de Lokerse Groenen, reageert fel: “Dat is dus een misvatting. We zien onder onze leden heel wat mensen die een eigen zaak hebben. Bovendien hebben we regelmatig goede contacten met bedrijven. We blijven kritisch maar we zien dat er echt grote inspanningen gebeuren om duurzamer te ondernemen. Dat gaat van het zoeken naar alternatieve energiebronnen tot en met de sociale verantwoordelijkheid opnemen. Het is tijd om dit te erkennen en zichtbaar te maken.”

Hoe pakken jullie de verkiezing van de Lokerse Groenlink aan?

Koen de Visscher, ondernemer en lid van de stuurgroep: “We vinden het belangrijk dat elk bedrijf, elke ondernemer uit Lokeren die zich aangesproken voelt de kans krijgt om zich kandidaat te stellen. Daarnaast zullen we ook onze leden bij het nomineren betrekken. Ten slotte gaan we alle Lokeraars de kans geven om voor hun favoriete bedrijf te stemmen. We betrekken ook een expertenjury hierbij. Op die manier zorgen we ervoor dat deze verkiezing evenwichtig verloopt.”

Wat hopen jullie te bereiken met de verkiezing van de Lokerse Groenlink?

Bruno Reniers, gemeenteraadslid, legt uit: “Eén van de belangrijkste dingen die momenteel in het Lokerse beleid ontbreken, is om waardevolle initiatieven vanuit de Lokeraars zelf te appreciëren en te ondersteunen. Met de Lokerse Groenlink willen we tonen dat Groen wél mensen en bedrijven apprecieert die kiezen voor de minder evidente weg, en die met hun bedrijf, hun zaak, een meerwaarde creëren voor onze stad. Tegelijk willen we aan de Lokeraars tonen dat het vastgeroeste idee over de politiek en ondernemend Lokeren niet klopt!” vult hij met een knipoog aan.

Hoe kunnen Lokeraars die interesse hebben in deze verkiezing, hiervan op de hoogte blijven?

Benjamin Jacobs, sociale media verantwoordelijke van Groen Lokeren: “Natuurlijk zal sociale media een grote rol spelen in deze verkiezing. Wie hier meer over wil weten, kan ons steeds volgen op Facebook maar is ook welkom om hierbij betrokken te worden – zelfs zonder lidkaart van Groen.” (lacht)

 

Blijf op de hoogte van de verkiezing van de Lokerse Groenlink door ons te volgen op www.facebook.com/groenlokeren/  of via deze website

 

Contactgegevens:
Ilse Van Eetvelde: [email protected], 0478/36 17 65
Bert Boone: [email protected], 0473/23 12 15