De soap met de coronabonnnen - Groen Lokeren zocht het voor u uit!

29 Juni 2020

De soap met de coronabonnnen - Groen Lokeren zocht het voor u uit!

Hoe kan het dat er coronabonnen zijn verkocht buiten de openingsuren van het Toerismekantoor? En dat sommigen in één beweging voor méér dan 1.000 euro kochten?

Groen zocht het uit en wat blijkt: “Een kleine groep kocht voor 1.000 euro coronabonnen. Het overgrote deel van de Lokeraars voelt zich in de kou gezet.”

Het was de afgelopen weken hét gespreksonderwerp in Lokeren: de gecontesteerde actie van het Open Vld-Cd&V stadsbestuur met de korting op een aankoop van cadeaubonnen. Groen Lokeren vroeg de cijfers achter de actie op en die roepen alleen maar méér vragen op: hoe kan het dat er coronabonnen zijn verkocht buiten de openingsuren van het Toerismekantoor? En dat sommigen in één beweging voor méér dan 1.000 euro kochten? Waarom kregen sommige handelaars een brief die de actie aankondigde… op een moment dat de meeste Lokeraars nog niet eens op de hoogte waren?

1. Een kleine groep kopers heeft ‘geluk’ gehad…

De cijfers zijn ontnuchterend. Ze tonen iets meer dan 300 transacties voor 1.000 euro. De kopers betaalden daarvoor 800 euro. De 20% korting – een rendement dat je vandaag op geen enkele belegging kan krijgen – zorgde voor een heuse ‘run on the bank’. De lange rij mensen die enkele dagen stond aan te schuiven aan de dienst Toerisme naast het stadhuis, op een moment dat andere stadsdiensten omwille van corona niet toegankelijk waren, verbaasde heel wat Lokeraars. Maar daar stopt het verhaal niet.

 

De cijfers roepen méér vragen op: hoe komt het dat minstens 40 aankopen buiten de openingsuren van de dienst Toerisme zijn gebeurd? Op een bepaalde dag een eerste zelfs al voor 8u ’s morgens? Eén van deze aankopen betreft zelfs een aankoop van 1.600 euro cash door één iemand… In totaal werden voor bijna 30.000 euro aankopen gedaan op het moment dat het kantoor dicht was. Wie zijn deze kopers?

We zien iets meer dan 300 transacties voor 1.000 euro bonnen, maar waren dit ook 300 verschillende klanten  In de wetenschap dat er slechts 1 of 2 mensen tegelijk het kantoor binnen mochten, valt het op dat er soms binnen enkele minuten heel wat coronabonnen werden verkocht? Dit lijkt het verhaal te bevestigen dat sommigen verschillende aankopen tegelijkertijd konden doen met verschillende bankkaarten. Hoe komt dat dit toegestaan was? Waarom werden de kopers niet geregistreerd?

Hieronder een voorbeeld van donderdag 11 juni ll.: 8 x 800 EUR in 10 minuten:

 

2. Waarom kregen sommige handelaars een brief die de actie aankondigde? Waarom niet alle Lokeraars?

Rond 10 juni – enkele dagen na de start van de actie – valt een brief vanuit het stadhuis in de bus bij verschillende ondernemers. Dit terwijl de eigen website op dat moment over de actie met cadeaucheques nog steeds duidelijk stelt: “Meer info daarover volgt binnenkort.” Dat zinnetje staat er vandaag trouwens nog altijd op…

Waarom krijgen rond 10 juni enkel sommige handelaars de actie haarfijn toegelicht?: “Van zodra de horeca heropent – vanaf maandag 8 juni dus – zullen de Lokerse Cadeaucheques van 50 euro verkocht worden aan 40 euro, deze van 25 euro aan 20 euro, deze van 10 euro aan 8 euro en deze van 5 euro aan 4 euro, met een maximum van 1.000 euro per aankoop. De stad trekt hiervoor in 2020 een budget uit van maar liefst 86.000 euro, wat wil zeggen dat in totaal een waarde van 430.000 euro in onze lokale handel, middenstand en horeca kan gepompt worden. Ook op die manier proberen we als stadsbestuur een lans te breken voor de lokale handel en horeca.” (brief van het stadsbestuur aan lokale handelaars, 4 juni 2020).

Op 5 juni kondigt de stad op haar Facebookpagina nochtans aan dat “de nieuwste coronamaatregelen (fase 3) die op woensdag 3 juni werden uitgesproken door de Nationale Veiligheidsraad met ingang vanaf maandag 8 juni, worden aanstaande maandag 8 juni finaal besproken binnen het college van burgemeester en schepenen, gebaseerd op het ministerieel besluit. De doorvertalingen van de maatregelen binnen Lokeren zullen maandag bekendgemaakt worden via onze website, Facebook en de pers.”

Vervolgens komt er niks meer… Op 12 juni wordt via de Facebookpagina van de stad wel aangegeven dat de actie stopt wegens overdonderend succes. Dit terwijl de actie nooit deftig is aangekondigd…

Waarom is er nooit gecommuniceerd naar alle Lokeraars via de website, via Facebook? Waarom is er gekozen voor een communicatie via bepaalde pers nadat de actie al was opgestart? Waarom is er geen rekening gehouden met het gegeven dat heel wat Lokeraars moesten werken en dus niet tijdens de kantooruren konden aanschuiven om coronabonnen te kopen? Waarom kon er niet via mail of telefonisch worden besteld?

3. Wat met het nog niet uitgegeven budget?

Uit de analyse van de cijfers blijkt de stad Lokeren op een gegeven moment schrik had dat het uitgetrokken budget, met name 86.000 euro, zou overschreden worden. De verkoop werd stopgezet, gezien sommigen ook gekocht hadden op factuur. Uit de cijfers blijkt dat 9.512 euro van de 86.000 euro niet werd uitgegeven, ondanks de communicatie vanuit de stad. Wat gebeurt er met het overschot?

4. Groen vraagt ‘tracking’ op de coronabons

Het politiek gestuntel rond de coronabonnen door het stadsbestuur is voor ons ‘slecht bestuur’. Bovendien is de vraag of deze bonnen inderdaad op korte termijn terecht komen bij de lokale handelaars en de horeca. Vandaar vraagt Groen dat de coronabonnen worden opgevolgd: handelaars en horeca gaan binnenkort al coronabonnen op het stadhuis aanbieden om een uitbetaling te krijgen. De coronabonnen zijn verkocht tussen 8 en 15 juni , zijn genummerd en dus perfect op te volgen. Wij willen graag weten wanneer deze bonnen worden ingewisseld en door wie:  horeca, kleinhandel, supermarkten ?

Politiek is keuzes maken. En hier is de keuze zeer duidelijk gemaakt om bijna 76.000 euro van de Lokerse belastingbetalers rechtstreeks te geven aan een zeer beperkte groep.

Het ondersteunen van lokale handelaars en horeca draagt ook Groen een warm hart toe. Maar wel op een slimme en doordachte manier. Met een gelijke toegang voor alle Lokeraars.

Vandaar doen we hier een voorstel: gezien kwetsbare mensen extra getroffen zijn door corona, is het misschien nu de tijd om het overschot van 9.500 euro toe te kennen aan een organisatie die werkt met kwetsbare Lokeraars. Al jarenlang pleiten we voor een structurele ondersteuning van de Moazoart… steevast geweigerd door Open Vld en Cd&V. Misschien kan het nu wel?