Naar een dementievriendelijk Lokeren

21 November 2023

Naar een dementievriendelijk Lokeren

Vaak zijn activiteiten te hoog gegrepen voor de zieken en niet aangepast aan de noden die samengaan met hun ziektebeeld.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie de grootste sociaal-economische uitdaging van de eeuw. Op zich niet verwonderlijk, want we worden met z’n allen ouder. En de kans op dementie is nu eenmaal groter bij de ouderen. Al overkomt het sommige mensen ook vroeger, getuige het programma Restaurant Misverstand. In de groep van de ouderen wordt 1 op 5 door de ziekte getroffen. En, opvallend: binnen die groep is 2 op 3 een vrouw.

Als we de prevalentiecijfers bekijken (dit is het aantal mensen met een ziekteverschijnsel in een welbepaalde populatie, op een welbepaald moment of periode), dan komt dit voor Lokeren neer op 655 personen met dementie in 2020. In Moerbeke zijn dat 108 personen. Voorspellingen verwachten dat tegen 2040, maar liefst 1200 inwoners van onze fusiegemeente met de ziekte geconfronteerd zullen worden. Straffe cijfers...

Belangrijk om weten: 70% van de personen met dementie woont thuis. Die mensen zijn aangewezen op de hulp van mantelzorgers, gezins-, familieleden en vrienden. En met hoeveel warmte zij hun geliefde ook ondersteunen, ook voor hen schrijft die vreselijke ziekte een zwaar verhaal. Iemand zien aftakelen die je graag ziet: het weegt bijwijlen zwaar door.  Kortom: de ziekte treft heel veel Lokeraars. Rechtstreeks of onrechtstreeks. En daar kunnen wij, volgens de Groen-fractie niet achteloos aan voorbij gaan.

Voorspellingen verwachten dat tegen 2040, maar liefst 1200 inwoners van onze fusiegemeente met dementie geconfronteerd zullen worden.

Groen-gemeenteraadslid Marc Beuseling: "Er moet dringend werk gemaakt worden van een dementievriendelijk Lokeren. We worden hierin gesteund door de Welzijnsraad, die in haar Memorandum ook om extra aandacht voor mensen met dementie (en hun omgeving) vraagt. We zijn blij met elk initiatief dat genomen wordt vanuit het Sociaal Huis, maar... We geloven sterker in een meer uitgebouwd beleid, dat zich specifiek naar deze doelgroep richt. Vaak zijn activiteiten te hoog gegrepen voor de zieken en niet aangepast aan de noden die samengaan met hun ziektebeeld. Denk aan: verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid, geheugen- en oriëntatiestoornissen, problemen met dagelijkse handelingen, het terugtrekken uit sociale activiteiten. Waardoor, behalve de ziekte zelf, ook sociaal isolement dreigt. En dat moeten we ten allen koste vermijden."

Dienstencentrum

Begin 2021 verwierf de Stad het gebouw van de FOD Financiën op de Grote Kaai. Het krijgt de bestemming als Dienstencentrum. "Eindelijk!", geeft Marc Beuseling aan: “We kijken met z’n allen al een tijdje uit naar de opening van het dienstencentrum dat door de huidige meerderheid bij hun aantreden in het meerjarenplan werd ingeschreven. Eindelijk zal die leemte ingevuld worden. Lokeren loopt hier fel achter: andere steden en gemeenten hebben inmiddels al hun tweede of derde dienstencentrum operationeel. Ken uw prioriteiten zeker…"

Los van de opening van het dienstencentrum kan al werk gemaakt worden van een dementievriendelijk Lokeren.

Los van de opening van het dienstencentrum kan al werk gemaakt worden van een dementievriendelijk Lokeren. Groen Lokeren dringt er dan ook bij de meerderheid op aan dat ze aan de slag zouden gaan met de Dementiemeter van het Expertisecentrum dementie Vlaanderen, een inventaris van het lokaal dementiebeleid en het DOEBOEK dementievriendelijke gemeenten van het VVSG.

Op de website van de Stad werd in 2018 gewag gemaakt van een blijvend buddyproject in samenwerking met de afdeling Personenzorg van het GO! KTA, de VZW ‘t Knoopje. Een mooi en lovenswaardig initiatief, waar voor het overige nergens nog iets van terug te vinden valt. Mogelijks zocht het de luwte op en floreert het buiten het voetlicht. Het zou echt wel jammer zijn mocht het, om welke reden ook, een vroege dood gestorven zijn.

Verder wil onze fractie er een lans voor breken om bij de uitwerking van het dementiebeleid het Dienstencentrum (Sociaal Huis), deskundigen uit de verschillende woonzorgcentra, organisaties (Expertisecentrum, Alzheimerliga e.d.) en stadsdiensten (Sportdienst, bib en speel-o-theek, IT …) samen te brengen om de weg te effenen naar een dementievriendelijk Lokeren. Want de noden zijn groot en de mogelijkheden... die liggen voor het grijpen. Het is alleen een kwestie van er samen met alle betrokkenen wérk van te maken!