Stadsbestuur Lokeren maakt van coronastrijd een beleggingsfonds ... en vergeet de meest kwetsbaren

12 Juni 2020

Stadsbestuur Lokeren maakt van coronastrijd een beleggingsfonds ... en vergeet de meest kwetsbaren

Groen neemt het niet dat het Lokers stadsbestuur op deze manier de meerderheid van de burgers in de kou laat staan.

De vorige dagen was het druk aan de dienst toerisme. Rijen wachtende Lokeraars die via-via hadden gehoord dat de stad 20% korting gaf op de Lokerse cadeaucheque om zo de Lokerse handelaars te ondersteunen. Hiervoor werd €86.000 vrijgemaakt. Lijkt super. Maar is het niet.

De cadeaucheques zijn sinds kort 4 jaar geldig. Wie deze week cadeaucheques kocht, kan ze oppotten met een rendement van 20%, het beste beleggingsfonds ooit. Maar Lokerse handelaars hebben NU steun nodig.

Bovendien was het aankoopbedrag “begrensd” op €1.000 per persoon. Helaas ontbrak elke vorm van registratie of controle waardoor enkelen massaal bonnen aankochten en de actie een “onverhoopt succes” wordt genoemd. Wie verzint zoiets ?

Ook communicatie om Lokeraars te informeren over de actie was er nauwelijks. Wie overdag moest werken of minder mobiel is, zag dit ruggensteuntje aan zijn neus voorbij gaan. Iedere Lokeraar gelijk en even veel waard? Niet op deze manier.

Groen neemt dit niet! Niet dat het Lokers stadsbestuur op deze manier de meerderheid van de burgers in de kou laat staan. Niet dat een maatregel zo slecht wordt uitgewerkt. Wij zijn voor de ondersteuning van de lokale handelaars én de bevolking, maar niet op deze manier. In andere steden en gemeenten lukt het wel, maar naar goede voorbeelden kijken, dat doet dit bestuur nooit!

Tegelijk stellen we vast dat het stadsbestuur geen budget vrij maakt voor structurele ondersteuning van de meest kwetsbare Lokeraars! Dit stadsbestuur vertaalt een federale steunmaatregel voor leefloners in een tegemoetkoming van € 20,00.
De stad stort dit door als er een kasbonnetje van de aankoop tegenover staat, dus met diverse administratieve plichtplegingen. Onze vraag tot minstens een verdubbeling werd weggewimpeld. Dit kan anders en beter!