Strijd tegen sluikstorten neigt naar straffeloosheid

28 Maart 2022

Strijd tegen sluikstorten neigt naar straffeloosheid

“Dat we nog jaarlijks een ‘Week van de grote lenteschoonmaak’ moeten organiseren is veelzeggend,” aldus Marc Beuseling, gemeenteraadslid voor Groen.

 “Voor het tweede jaar op rij zien we binnen Lokeren een toename van het sluikstorten en zwerfvuil, goed voor meer dan 12 000 kg. Het geeft aan dat de verhoopte mentaliteitswijziging ondanks de vele sensibiliseringscampagnes zich nog niet aftekent binnen alle lagen van de bevolking.”

“Voor het tweede jaar op rij zien we binnen Lokeren een toename van het sluikstorten en zwerfvuil, goed voor meer dan 12 000 kg."

De wrevel en het ongenoegen manifesteren zich nochtans bij de goegemeente. Onderzoek wees uit dat 88% van de inwoners in het Waasland sluikstorten en zwerfvuil een probleem vinden. Ten bewijze de vele meldingen, ruim 1 100 per jaar in de Durmestad. “Als we het tij willen keren zullen we een tandje moeten bijsteken,” zegt Beuseling. Burgers die hardleers blijven tot betere attitudes aanzetten is een lastige karwei en lukt - jammer genoeg - pas als er sanctionerend wordt opgetreden. Daartoe startte de intercommunale IDM enkele jaren geleden met een cameraproject. Het zet 4 mobiele camera’s in om sluikstorters te betrappen en te identificeren. Goed voor 113 vaststellingen in 2020 en 62 in 2021. “Zelzate, Wachtebeke, Lochristi, Zele en Moerbeke maken hiervan gebruik. Lokeren niet,” weet Beuseling.

"Navraag bij de Dienst Integrale Veiligheid bracht aan het licht dat in Lokeren in 2020 5 vaststellingen werden gedaan met behulp van de camera’s en 3 in 2021. Dit neigt naar straffeloosheid."

“Op zich is dat best te begrijpen vermits de Stad over 3 mobiele en 124 vaste camera's beschikt.", vertelt Beuseling.Hij stelt zich luidop vragen bij de effectiviteit van zoveel toezicht: "Navraag bij de Dienst Integrale Veiligheid bracht aan het licht dat in Lokeren in 2020 5 vaststellingen werden gedaan met behulp van de camera’s en 3 in 2021. Dit neigt naar straffeloosheid. In de gemeenteraad van maandagavond zal ik het Stadsbestuur vragen hoe zij deze resultaten evalueert en op welke manier zij naar de toekomst één en ander efficiënter wil maken. Misschien moeten ze zich maar eens laten inspireren door hun toekomstige deelgemeente, Moerbeke zodat ze in de komende jaren beter bij de les zijn. Sluikstorten en zwerfvuil zijn ergerlijke schaduwzijden van de consumptiemaatschappij en niet te tolereren. De vele Propere Pioniers, Mooimakers, PWA-ers en medewerkers van de Groendienst verdienen beter.”