Watertekort aanpakken in Lokeren

18 Juni 2020

Watertekort aanpakken in Lokeren

Lokerse boeren hebben water nodig voor onze voedselbevoorrading. En Lokeren bouwt veel, ook op de industrieterreinen (E17/4). Dat kan een perfecte match worden.

Niet alleen #corona baart ons zorgen. Ook het watertekort - dat zich al enkele jaren laat horen - vraagt aandacht van het beleid en van de bevolking. Samen kunnen we veel voorkomen. Dat hebben we bewezen.

Tot vandaag is er een systeem uitgebouwd om het hemelwater zo snel als mogelijk weg te voeren. De uitdaging is nu om het langer bij te houden en traag laten insijpelen om ons grondwater op peil te brengen:

  • Sanitaire voorzieningen op basis van regenwater.
  • Spaarzaam gebruik van leidingwater en hergebruik ervan.
  • Regentonnen om regenwater op te vangen en te gebruiken voor tuinonderhoud en autowasbeurten, want daar is gebruik van leidingwater echt not done.

Kan ook een lokaal bestuur haar steentje bijdragen? Groen Lokeren vindt van wel en gooit zo maar enkele voorstellen te grabbel. We zijn benieuwd of de coalitie - nu nog buiten kiescampagne- ook bereid is om ze ernstig te nemen:

  • Lokerse boeren hebben water nodig voor onze voedselbevoorrading. En Lokeren bouwt veel, ook op de industrieterreinen (E17/4). Dat kan een perfecte match worden. Inderdaad, de drainering van water om de bouwgrond droog te trekken zou kunnen opgevangen worden in containers voor de Lokerse landbouwers die ze komen ophalen. Bouwheren en ondernemers zouden hier een voorbeeldrol kunnen opnemen. Architecten zouden kunnen adviseren. Samen dus.
  • Veel regenwater stroomt van onze daken direct in de rioleringen. Een regenton zetten in je tuin of op diverse publieke plaatsen, waar iedere burger kan aftappen....

Uiteraard verdient het steun om bij particuliere en industriële bouw te voorzien dat de gebruiker regenwater opslaat voor sanitair gebruik. Iets voor in de bouwreglementering? Of iets om te stimuleren met een aanmoedigingspremie?

En waarom zou het lokaal bestuur niet een lijstje opmaken met tips waarmee het elke burger (net zoals bij de coronamaatregelen) uitnodigt om het samen gedaan te krijgen. Lokeren is echt een werkwoord. Samen.